Dualar

Dua Nedir? Dualar Hakkında Bilmeniz Gereken Herşey

Dua veya yakarış, bir ilah ya da gözle görülmeyen varlıkla ilişkiyi etkinleştirmeyi amaçlayan çağırma veya eylemdir. Dua, bireysel ya da toplumsal olarak; özel ya da kamusal bir yerde edilebilir. Sadece sözlerden oluşabileceği gibi şarkı şeklinde de olabilir. Ayrıca çeşitli bedensel hareketler de içerebilir. Duanın yakarış, şükran veya ibadet/övgü olarak farklı formları vardır.

Dinlerde Dua Nasıl Yapılır?

Dünya üzerinde bulunan farklı dinlerin, yerellikle ilişkilendirilmiş ve kutsal kitap ile bağlantılı bir dua etme geleneği vardır. Dua etme gelenekleri dinlere göre farklılık ve benzerlikler barındırabilir.

Aşağıda farklı dinlerin dua edilişi anlatılmıştır.

İbrahimî Dinlerde Dua Nasıl Edilir?

İbrahimî dinler olarak tanımlanan üç semavî dinin (Musevilik, Hristiyanlık, İslamiyet), kendi içlerinde benzeşen ve diğer tek tanrılı dinlerden bâzı noktalarda farklılaşmış bir dua kavramı ve anlayışı vardır.

İslâmiyet

İslam dininde dua; “bir kimsenin kendi veya başkası hakkında bir dileğine, bir arzusuna kavuşması için Allah’a yalvarması” olarak tanımlanabilir. Dua, bir ibadettir. Kur’an’da ve hadislerde çeşitli yerlerde sadece iyi yürekle yapılan duaların kabul edileceği belirtilmektedir. Birçok tanrıbilimci ve klasik İslam bilginlerine göre İslam’da önemli bir yer tutan “namaz” da bir tür dua biçimidir.

Yahudilik

Yahudilikte dua, Tanrı’yla iletişim kurmanın temel bir yolu olarak kabul edilir. Yahudi duaları, Tanrı’ya yönelik dilekler, şükran ifadeleri ve ibadet içerir. Özel dualar, kişisel dileklerin ifadesi ve toplumun ihtiyaçlarının dile getirilmesi amacıyla kullanılır.

Hristiyanlık

Hristiyanlıkta dua, inananların Tanrı’yla iletişim kurmasının ve O’na yakarışta bulunmasının bir yoludur. İsa Mesih’in öğretilerine göre, dua eden kişiler Tanrı’ya ‘Baba’ diye hitap edebilir ve Mesih İsa’nın adıyla dua etmelidir. İncil’de, Mesih İsa tarafından verilen ‘Baba’ duası en tanınmış Hristiyan duasıdır. Ayrıca, Mesih İsa’nın ölümü ve dirilişi aracılığıyla Tanrı’ya yaklaşmanın mümkün olduğu ve O’nun adının bir anahtar gibi kullanıldığı da ifade edilir.

Çare Bu Yazıda Olabilir!  Berhetiyye Duası Nedir? Fazileti ve Azimeti Nedir?

Duanın Makbuliyeti

Duanın kabul olma derecesini arttıran hususlar vardır. Bunlar Risale-i Nur’da izah edilmektedir:

  • Hulûs, huşû ve huzur-u kalble dua etmek
  • İstiğfar edilerek manen temizlenmek. Duanın başında ve sonunda salavat getirmeli, iki makbul duanın ortasındaki dua makbuldür.
  • Hadiste ve Kur’ân’da gelen meşhur dualarla dua etmek.
  • Mübarek yerlerde, hususen mescitlerde dua etmek.
  • Cuma günü özellikle saat-i icabede dua etmek.
  • Üç aylarda, mübarek gecelerde hususen Kadir gecesinde edilen dua.

Diğer Dinlerde Dua Nasıl Edilir?

Bahailik

Bahailikte dua, Tanrı’yla bireysel ve toplumsal olarak iletişim kurmanın bir yolu olarak kabul edilir. Bahailer, dua etmek için ritüeller ve meditasyonları kullanır.

Vika

Vika dininde dua, Tanrıça ve Tanrıyla bir iletişim biçimi olarak görülür. Esbat ve Sabbat kutlamaları dua içerebilir. Ayrıca, akşam yemeği, güvenlik, şifa veya bir ölü için dua etmek yaygındır.

Ekankar

Ekankar dininde, Hu ismi verilen özel bir dua vardır. Bu dua, meditasyon sırasında yüksek sesle veya sessizce söylenebilir.

Taoizm, Sihizm, Şinto, Hinduizm, Janizm

Daha birçok dinde dua, Tanrı veya ilahi varlıklarla iletişim kurmanın bir yolu olarak kabul edilir. Her dinin kendi özel duaları ve dua uygulamaları vardır.

Dua, farklı dinlerde önemli bir rol oynayan bir uygulamadır. İnsanlar, Tanrı veya ilahi varlıklarla iletişim kurmak, dileklerini ifade etmek, şükranlarını sunmak ve ibadet etmek için dua etmektedirler. Her dinin kendi özel duaları ve dua uygulamaları bulunmaktadır. Dua, inananlar için manevi bir deneyim ve güçlü bir bağlantı kaynağıdır.

Medyum Mesih

Medyum Mesih Hoca, Irak / Kerbela doğumludur. Gizli ilimler ile uğraşı aileden gelir ve asırlardır Kerbala'nın Eyn et-Timur eyaletinde tanınan bir aile olarak yaşamını sürdürmekteydi. 2008 Kerbela saldırısından sonra ailece Mersin'e taşındı. Medyum Mesih Hocamız buna istinaden artık manevi çözümlerini Türkiye'ye sunmaktadır ve Türkçe bilmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu