Büyüler

Havas İlmi Nedir?

Maddi ve manevi âlemlerin hem unsurları hem de özellikleri bulunmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olan hocalar ve deneyimli kişiler bu konuda sahip oldukları altyapı ile birlikte insanlara yardımcı olmak durumundadır. Peki, havas ilmi nedir dersek, bu konuda vereceğimiz cevap doyurucu olmak durumundadır. Adeta bir bilim ve ilim dalı gibi çalışan aynı zamanda diğer âlemlere dokunma fırsatı veren havas ilmi ile birlikte, özellikle bilgili kişilerin burada ortaya koyduğu performans çok büyük önem taşımaktadır.

Uzmanlık alanı oldukça geniş olan bu konuda yıllardan beri çok önemli çalışmalar yapılmaya devam etmektedir. Medyum ve hocaların önsezi gücü ile birlikte biraz daha fazla avantaja sahip olduğu bilinmektedir. Buradaki kabiliyet ve yetenek ile birlikte havas ilmi nedir dediğimizde bunun cevabını verecek uzmanların gerçekten ihtiyaç sahiplerine önemli derecede yardımı bulunmaktadır.

Havas ilmi ve Hüddam ilmi hem maddi hem de manevi özelliklerinden dolayı insanlara çözümler sunan bir ilimdir ve bilimdir. Tam olarak kendi başına bir bilim olmasa bile içerisinde birçok bilim dalını barındırır. İnsan anatomisi, matematik, astronomi, doğa bilimi, ebced gibi. Bu bilim ve ilimler sayesinde maddi ve manevi çözümler sunar insanlara.

Fizik ve astronomi bilimi ile birlikte matematik bilgisini içeren bu bilim dalında, insan anatomisi yine çok büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda doğa bilim ve kimya konusunda bir altyapının olması gerektiğini de buradan rahatlıkla söyleyebiliriz. Manevi olarak yine farklı bilim dalları ile birlikte desteklenmiş olan konuda, havas ilmi nedir dediğimizde bu cevabı almamız gerçekten bizi doğru yöne taşımak durumunda olacaktır.

Özellikle insanlar ve cinler için çok geniş bir konu karşımızdadır. Burada gizli bilimler ve bu gizli bilimlerin manevi yönü herkes adına çok büyük önem taşımaktadır. Maddi ve manevi çözüm üretme konusunda oldukça başarılı olan bu muazzam bilim dalı, insanlar üzerinde ve diğer canlılar üzerinde gerçekten çok önemli bir etkiye sahiptir.

Havas ilmi gizli ilimler olarak bilinen 12 ilimden birisidir. İslami yöntemler ile arkaik büyülerin birleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan bir ilim olduğu söylenebilir. İslam alimleri tarafından sakıncalı kabul edilse de faydalı olduğu durumlar oldukça fazladır. Dualar, sureler ve ayetler, Allah’ın güzel isimleri yani Esma-i hüsna kullanılarak yapılan uygulamalar etkili ve bazı durumlarda çok faydalı olan uygulamalardır.

Çare Bu Yazıda Olabilir!  Süryani Büyüsü Nedir? Etkileri ve Belirtileri Nelerdir?

İlmi havas olarak da isimlendirilen bu ilim İslami kaynaklara dayandığını söyler. Ancak İslam alimleri tarafından “İslami bir uygulama” olarak kabul edilmez. Çünkü büyü yapmak, benzer uygulamalar yapmak İslami usullerin dışındaki uygulamalar olarak kabul edilir. Fakat büyülerden yardım almak, manevi çözümlerin desteğinden faydalanmak isteyen kişiler için en uygun disiplinlerden birisi olduğu söylenebilir.

Havas ilminin dış cephesinin İslami usullere ve geleneklere dayandığı söylenebilir. Esma-i Hüsna’nın yazılması ve okunması, Arapça duaların, surelerin ve ayetlerin okunması ve yazılması ilmin bu yönünü teşkil eder.

İlmin iç cephesi ise arkaik büyülere ve uygulamalara dayanan yöntemlerden ibarettir. İslam geleneğine ve inanç sistemine aykırı olduğu söylenen bu uygulamalar, dualarla ve muskalar gibi araçlarla yapılan niyetlenme işleminin etkili olmadığı, uygun olmadığı söylenir. Yine de hocalar dahil hemen herkes tarafından etkili oldukları kabul edilen yöntemlerdir.

Muskalar havas ilminde önemli bir yöntem tutar. Yazılı kağıt parçası anlamına gelen muska, dualar ile büyülerin sentezlendiği bir uygulama olarak kabul edilir. Bu ilimden faydalanılarak hemen her konuda yazılabilen muskalar, Türk toplumunun geleneksel yapısı içinde oldukça önemli yer tutan uygulamalardır.

Muskalar farklı konularda hazırlanabilir. Cinlerden ve diğer kötülüklerden korunma, karı kocayı birbirlerinden soğutma, nikah kapatma, şirin gösterme gibi çok farklı konularda muska yazmak, muska hazırlamak mümkündür. Türk tarihinde savaşa giden gençlerin yanlarına aldıkları en önemli korunma aracının muskalar olduğunu unutmamak gerekir.

Muskalar ve benzeri uygulamalar etkili olabilirler ama uygun yöntemlerle hazırlanmaları gerekir. Bu nedenle havas ilmi konusunda yetkin, bilgi ve tecrübe bakımından yeterli, aynı zamanda İslami usuller ve ebced hesabı gibi konularda eğitimi olan kişiler tarafından hazırlanmaları gerekir. Yani bu çözümler için yardım alacağınız kişinin bahsedilen konularda uzun yıllar eğitim alan ve tecrübe kazanan Medyum Mesih Hoca gibi bir hoca olması gerekir.

Havas ilmi nedir bunu gerçekten tam manası ile kavramak çok önemli. Geniş bir bilgi dağarcığı ve bilgi alt yapısı ile birlikte maddi ve manevi bilim dalları çok kapsamlı olarak gözden geçirmeye devam ediyor. İhtiyaç duyduğunuz zaman bu gibi konularda yardım almak için uzmanların sizin için hazırlamış olduğu programı takip etmek çok önemlidir. Böylece havas ilmi nedir dediğimizde bunu anlamanız ve bu konuda vereceğiniz cevap daha çok anlam kazanmaya devam edecektir.

Çare Bu Yazıda Olabilir!  Muska Nedir?

İnsan hayatının cismi yönü hepimiz tarafından çok iyi bilinmektedir. Zahiri yani görünen aşikâr durumlarla birlikte, batıni yani görünmeyen gizli yüz, burada uzmanların çalışması ile birlikte daha net bir şekilde görülebilir. Bu bilim dalında uzmanlaşmış ve yaptığı çalışmalarla birlikte iyi bir performans ortaya koymuş olan medyum veya hocaların gerek bilgi gerekse de tedarik hizmetleri noktasında size yardımcı olacağı bilinmektedir.

Zaman içerisinde kazanılan deneyim ve tecrübe ile birlikte bu bilim dalını çok verimli bir şekilde kullanan insanlar olduğunu bilmekteyiz. İhtiyaç duyduğunuz zaman bu konuda gerçekten çok çalışmış ve size hizmet verecek uzmanların rahatlık ve karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz. Elbette ki bilgi altyapısı ilim ve bilim çalışmaları ile birlikte burada atılan adımların çok büyük öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Böylelikle havas ilmi nedir dediğimizde, bu soruyu cevaplayacak şekilde daha donanımlı hale gelmeniz mümkün olacaktır.

Kur’an’da geçen her harfin bir ebced değeri bulunmaktadır. Yapılan vefk çalışmalarında havas ilminden faydalanılmaktadır. Havas ilmi teknikleri kullanılarak birçok insanın sorunlarına çözümler bulmak mümkündür.

Uzmanlık alanının çok fazla olması bu konuda önemli çalışmalar yapıldığını göstermektedir. Medyum ve hocalar bazı özel yeteneklere sahip kişilerdir. Bu özel yeteneklerini havas ilmi ile birleştiren uzmanlar muhtaç durumda olan insanlara yardımcı olmaktadırlar.

İnsanların maddi ve manevi yönden huzur bulmaları için uzmanlardan destek almalarından daha doğal ne olabilir ki. Kişilerin ihtiyaçlarına göre farklı yöntemler kullanılarak insanlara çare olmak önemlidir. Havas ilmi konusunda insanlar yeterli bilgiye sahip değiller. Her ilmin ve bilimin bir uzmanı olduğu gibi havas konusunda da medyumlar ya da hocalar kendilerini yetiştirmiş özel kişiler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Havas ilmi, alemin bilinmeyen yönleri ile iletişime geçmek için kullanılan bir ilimdir. Kur’an’ın her ayetinde gizli bir anlam bulunmaktadır. Bu anlamların bilinmesi için havas konusunda uzmanlaşmak önemlidir.

Kendini bu konuda yetiştirmeyen kişilerin başkalarına ne faydası olabilir. Fizik, astronomi, matematik bilimi yanında kimya, insan anatomisi ve astrolojinin de çok iyi bilinmesi gerekmektedir.

Gizli bilimlerin manevi yönü insanlar açısından oldukça önemlidir. Cinler görünmeyen ve varlığı kabul edilen canlılardır. İnsanlar bu konuda uzmandan yardım talep ettiklerinde uzmanın havas ilmi hakkında bilgisinin olması ve özel yeteneklere sahip olması gerekir. Çünkü maddi ve manevi olarak insanlara çözüm üreten bu dalın insanlar üzerinde etkisi de oldukça fazladır.

Çare Bu Yazıda Olabilir!  Aşk Tılsımı

Cinler hakkında ayrıntılı bilgiler içeren ve onları kontrol etme yöntemini tarif eden ecinni (hüddam) ilmi de Havas ilmi gibi gizli ilimler içerisinde gösterilen 12 ilimden bir tanesidir. Muska, vefk gibi uygulamalar ve büyü uygulamaları hakkında bilgi edinmek veya bu uygulamaları doğru biçimde yapmak için gizli ilimler ve içinde yer alan havas ilmi, hüddam ilmi gibi ilimlerde yeterli bilgilere sahip olmak gerekir.

Havas ilmi ve kalan diğer gizli ilimler oturup kitap okuyarak kısa zamanda öğrenilebilecek ilimler değildir. Bunların hemen hepsi binlerce yıllık insan tarihiyle birlikte gelişen disiplinlerdir. Dolayısıyla bu ilimler üzerine uzmanlık kazanmak için çoğu zaman 20-30 yıl süren eğitim sürecinden geçmek gerekir. Dolayısıyla kendilerini hoca ya da medyum olarak isimlendiren kişilerin çoğu aslında bu ilimlere sahip olmayan kişilerdir.

Havas ilmi büyü yapma ve bozma uygulamalarında da tercih edilen bir ilimdir. Özellikle cinlerin kullanıldığı kara büyüleri bozmak için havas ilminden yararlanılır. Çok eski tarihlerden bugüne kadar birçok alanda havas ilminden faydalanılmıştır. Medyum ve hocaların önsezileri güçlü olduğu için ihtiyaç sahipleri medyum ve hocadan destek alarak hem maddi hem de manevi yönden sıkıntılarına çözüm talep etmektedirler.

Günümüzde havas ilmine hakim olan kişilerin sayısı oldukça azdır. Bu ilim maddi ve manevi çözümler üretir. Kutsal Kitap’ta yer alan her duanın ya da ayetin farklı anlamı bulunmaktadır. Bu anlamların bilinmesi ve sıkıntılar karşısında insanlara manevi huzur sağlayacak duaların bilinmesi için havas ilmine hakim olmak gerekmektedir.

Cinler insanlara musallat olabiliyorlar. Bu ruhani varlıklardan kurtulmak ve huzur bulmak için havas ilmi konusunda kendisini yetiştirmiş, kabiliyetli ve yetenekli uzmanlar ile iletişime geçmek önemlidir. Medyum ya da hocalar bu konuda yardımcı olacak uzmanlardır.

Havas ilmine dayanarak üretilen çözümlerin ve yapılan uygulamaların etkili olmasını garantilemek ise aslında çok zor değildir. Gizli ilimler ve tabi ki Havas ilmi konularında eğitimli, bu ilimler kullanılarak yapılan uygulamalar konusunda deneyimli, doğuştan yetenekli yani bir anlamda tılsımlı, sorumluluklarının farkında olan bir hoca ya da medyumla çalışmak gerekir. Kısacası Medyum Mesih Hoca, muskalar gibi uygulamaların doğru şekilde yapılmasını sağlamak için yardım alabileceğiniz en uygun kişidir. Telefonla bağlantı kurarak kendisinden yardım alabilirsiniz.

Medyum Mesih

Medyum Mesih Hoca, Irak / Kerbela doğumludur. Gizli ilimler ile uğraşı aileden gelir ve asırlardır Kerbala'nın Eyn et-Timur eyaletinde tanınan bir aile olarak yaşamını sürdürmekteydi. 2008 Kerbela saldırısından sonra ailece Mersin'e taşındı. Medyum Mesih Hocamız buna istinaden artık manevi çözümlerini Türkiye'ye sunmaktadır ve Türkçe bilmektedir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Selamıun aleyküm hocam kafamda bi çok soru var ücrete tabimisiniz bilmiyorum ama sizi arasam mı merakım halim içimde mi kalsa bilemedim hayırlı akşamlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu