Büyüler

Kabala Büyüsü Nedir, Etkileri ve Belirtileri

Kabala güçlü bilgeliğe sahip bir inanç olarak görülmektedir. Bu inanç içerisinde ihsan etmek, vermek arzusu bulunmaktadır. Kabala büyüsü de bu inanç doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Kabala büyüsünün amacı kişilere istedikleri doğrultuda yaşamı vermekten oluşmaktadır. Kişilerin kendilerine çevirmek istedikleri olayları, yaşamı kendi arzuları doğrultusunda yaşamak istedikleri noktaları kabala büyüsü ile var etmek amacı doğrultusunda bu büyü işlemi uygulanır. Kabala inancının esas alınarak uygulandığı kabala büyüsünde kişi kendi yaşamında görmek istediği etkilere ulaşır.

Kader içerisinde yaşanan olaylarda kişi söz sahibi olmak arzusu ile kabala büyüsüne başvurur. Kötü giden yaşamın içerisindeki talihsizleri, istediğine ulaşamadığı olayların neticelerini, arzuları ile yön veremediği olayları tersine çevirmek adına kabala büyüsüne başvurulur.  

Kabala Büyüsü Nasıl Yapılır?

Kabala büyüsüne başvurarak güçlü etkilerini yaşamının içerisinde görmek isteyen kişi için sürecin en önemli aşaması bir uzmandan destek almasıdır. Kişi ne yaptığını bilen tecrübeleri ile kendisini kanıtlamış bir uzmandan bu işlem çerçevesinde destek almaya özen göstermelidir. Kabala eski gizli ilim kitaplarından kalma inanışlara ve bu inanışların uygulamalarına sahip bir manevi yöntem işlemidir. 16. Yüzyıl İtalyan yazma eserlerinden kalmış güçlü metinler bu inanışın temelinde bulunmaktadır. Uzman bir medyum kendisi ile iletişime geçen kişinin istekleri doğrultusunda bu eski el yazmalarını referans alarak bir ritüel oluşturur ve kabala büyüsünü hayata geçirir.

Kabala Büyüsünün Belirtileri Nelerdir?

Kabala büyüsü bilinen eski ve güçlü bir inanca dayanan işlemler arasında görülmektedir. Bundan kaynaklı olarak uzman tarafından uygulandığı takdirde güçlü ve keskin etkilerini uygulama amacı doğrultusunda kısa süre içerisinde gösterecektir. Bu büyü işlemini tercih eden kişiler kısa sürede güçlü ve keskin etkilere ulaşırken aynı zamanda etkisini bir süre sonra insan iradesine bırakmayacak, güçlü ve yoğun sonuçlarını yavaşça ortadan kaldırmaya başlamayacak bir işlem istedikleri için kabala büyüsünü tercih ederler. Yapılma amacına göre özel etkileri değişse de genel etkileri aynıdır. Kabala büyüsünün bilinen güçlü etkileri şu şekilde sıralanabilir;

  • Öncelikle kabala büyüsü uygulaması yapılan kişinin üzerinde kendi iradesine bağlı olmayan duygu değişimleri yaşadığı görülmektedir.
  • Kişinin daha sık rüya görmeye başladığı zaman zaman bu rüyaların yerini kabuslara bıraktığı gözlemlenir.
  • Huzursuz uykular, uykuda iken ruhun kendini farklı bir dünyaya atması ve bunun doğrultusunda da kişinin kendisini huzursuz ve gergin hissetme hali başlar.
  • Kişi kendi özgür iradesi ile çatışmalar yaşayacağından daha agresif hareketler sergileyecek, daha düşünceli, daha karamsar olmaya başlayacaktır.
Çare Bu Yazıda Olabilir!  Safran Büyüsü Nedir? Etkileri Nelerdir?

Kabala Büyüsü Kimlere Yapılır?

Kabala büyüsü eski inanışların hakim olduğu, bu inanışların kişinin yaşamına güçlü etkileri ile nüfuz etmesi adına uygulamaları gerçekleştirilen bir alandır. Kabala büyüsünü bu inanışlara hakim, eski dil okumaları, eski eserlerin yaşatılması adına çalışmalar gerçekleştiren, manevi yöntem uygulamaları içerisindeki eski yazımlara hakim kişiler bilmekte ve ilgi duymaktadırlar. Bu bilginin getirisi olarak kişiler kabala büyüsünün güçlü etkileri kapsamında büyülenir ve bu etkileri kendi yaşamlarında görmek isterler. Kabala büyüsünün kimlere yapılacağı doğrultusunda da şunları sıralamak mümkündür;

  • Kabala büyüsü öncelikle akli dengesi yerinde, bilinçli kişiler yapılmaktadır.
  • Bu işlem birbirini tanıyan iki kişinin yakınlaşması, birbirine bağlanması, güçlü hislerin aralarında oluşmaya başlaması adına yapılabilir.
  • Aynı zamanda birbirini hiç tanımayan, yalnızca fiziksel olarak görmüş fakat yakınlık kurmamış taraflar için de yaptırılabilir.
  • Büyü işlemi evli fakat araları soğumuş, aralarındaki güçlü hisler kendisini soğukluğa bırakmış çiftler için yapılabilir.

Kabala Büyüsü Nasıl Bozulur?

Kabala büyüsü bozma işleminde önemli olan büyü yönteminin uygulanmasında da önemli olan nokta ile aynıdır. Bu büyü işlemini uygulayan kişi de bozma işlemini uygulayacak kişi de mutlaka uzman birisi olmalıdır. Eski yazma eserleri okuyabilen, bu büyünün uygulanış biçimini anlayabilecek ve dolayısıyla da işlemi uygun yönlendirebilecek kişi işlemleri yönetmelidir. 

Kabala büyüsünün bozulması için öncelikle büyünün varlığının kesinleştirilmesi önemlidir. Bakım işlemi ile kabala büyüsünün kişinin üzerindeki varlığı net olarak kanıtlanmalıdır. Bu büyünün bozulma aşamaları da 16. yüzyıldan kalma eserler içerisinde yer almaktadır. Bu eserleri uzman iyi okuyarak sonucu gerçekleştirebilir.

Kabala büyüsü bozma işlemi için uzman kişi farklı dualardan destek almaktadır. Fatiha, Ayetel Kürsi, Nas ve Felak bozma işlemlerinde etkili dua ve surelerdendir.

 

Tıkla ve Medyum Mesih Hoca’yı Şimdi Ara: 0532 597 80 79

Çare Bu Yazıda Olabilir!  Ayırma Büyüsü Nedir Nasıl Yapılır?

Kabala Büyüsünü Evde Yapmak Mümkün Müdür?

Yukarıdaki açıklamalarımızda da özellikle vurguladığımız nokta kabala büyüsünü yapan kişinin şahsıdır. Kabala büyüsü kesinlikle ama kesinlikle kabala öğretisine vakıf kimseler tarafından yapılmalıdır. Herhangi bir kişi kendi kendine, basit bir hocanın ya da yetersiz bir medyum hocanın yapabileceği bir büyü değildir. Kabala büyüsü yaparken doğa üstü bir dünyaya seslenmek gerekmektedir. Kabala büyüsü yapmaya yetisi olmayan kişinin uygulamaları büyük ihtimalle sonuçsuz kalır. Bazen de kabala büyüsü yapmaya çalışırken istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu sonuçları düzeltmek bazen çok zor bazen de imkansız olabilmektedir. Bu nedenle kesinlikle kabala büyüsü konusunda uzman bir medyum hocaya danışmak gerekmektedir. Medyum hocayı makamında ziyaret etmek zorunda değilsiniz. Telefon ya da mail yoluyla hocamıza ulaşarak gerekli bilgileri kendisine iletmeniz de yeterli olacaktır. Medyum hoca verdiğiniz bilgiler doğrultusunda size etkili bir kabala büyüsü yapacaktır. Bazen de hocamız sizin de okumanız gereken bazı dualar hazırlar. Bu duaları da yatsı ezanından sonra okumanız gerekir. Yatsı ezanından sonra abdest alarak, sessiz ve karanlık bir odaya geçmeniz gerekir. Odayı yalnızca kırmızı ya da beyaz üç adet mumla aydınlatmanız yeterlidir. Medyum hocanın hazırlamış olduğu duayı yedi kere okuyarak, dileğinizin gerçekleşmesi için kalpten inanmanız gerekmektedir.

Kabala Büyüsü Ne Kadar Sürede Etki Eder?

Kabala büyüsü etkilerini çok hızlı gösteren büyüler arasında yer almaktadır. Birçok büyü için üç gün, beş gün, yedi gün, iki hafta şeklinde süre verilirken kabala büyüsü için böyle bir süre vermek imkansızdır. Çünkü kabala öğretisine vakıf medyum hocanın yapmış olduğu kabala büyüsünde metafizik dünyadan varlıklardan yardım alınır. Bu varlıklar büyü ritüeli eksiksiz ve doğru bir şekilde uygulandıktan sonra saniyeler içinde metafizik varlıklar faaliyete geçmektedir. Büyünün yapılış amacına uygun olarak bu metafizik varlıklar gece gündüz demeden hizmet eder. Kabala büyüsü en hızlı etki eden, güçlü büyülerden biridir.

Çare Bu Yazıda Olabilir!  Domuz Yağı Büyüsü

Kabala Bilekliği

Kabala bilekliği, kabala öğretisinde önemli bir yere sahiptir. Kabala bilekliği aslında kırmızı bir ipten ibarettir. Ancak bu herhangi bir kırmızı ip değildir. İbrani kraliçesi Rachel’in türbe örtüsünden kesilen bir iptir. Bu kırmızı ipin kabala duası ile sol bilekliğe takılması gerekir. Bu şekilde bilekliğin dileklerin gerçekleşmesi, bilekliği takan kişiyi kötü talihten koruması, bilekliği takan kişiye şans getirmesi, enerjiyle sarması gibi etkileri olduğuna inanılır. Kabala bilekliğinin bu etkilerinden söz edebilmek için gerçek bileklikler olması gerekmektedir. Ticari amaçla üretilen kırmızı ipler asla bir kabala bilekliği değildir. Bunlar aksesuar olmaktan öteye geçemez. Gerçek kabala bileklikleri dünyada sayılı kişilerde bulunabilir. Medyum Mesih Hocamız sınırlı sayıdaki bu bileklikleri uygun gördüğü kişilere hizmet amacıyla kullanmaktadır.

Kabala Öğretisinin Gücünden Yahudi Olmayanlar Da Faydalanabilir Mi?

Kabala öğretisi her isteyenin kolayca vakıf olabileceği bir öğreti değildir. İslam inancındaki tasavvufu andıran bir anlayıştır. Ancak kendini bu yola adayan kişiler kabalanın feyzinden faydalanabilir. Dileklerini gerçekleştirmek, büyü yapmada kullanmak gibi çıkarlarla kabala öğretisini öğrenmek isteyenler boşuna çaba sarf etmektedirler. Çünkü ancak kalpten ve gerçek bir inançla bu öğretiye merak saranlar bu öğretinin nimetlerinden faydalanabilmektedir. Zaten belirttiğimiz gibi kabala kaynakları herkesin ulaşabileceği, basit kaynaklar değillerdir. Son derece iyi korunan, sınırlı sayıda kişinin faydalanabildiği özel kaynaklardır. Kabala öğretisinin feyzinden faydalanmak isteyen kişiler ancak bu kaynaklara ulaşan, kutsanmış kimselere ulaşmaları durumunda kabala öğretisinden faydalanabilirler.

Medyum Mesih

Medyum Mesih Hoca, Irak / Kerbela doğumludur. Gizli ilimler ile uğraşı aileden gelir ve asırlardır Kerbala'nın Eyn et-Timur eyaletinde tanınan bir aile olarak yaşamını sürdürmekteydi. 2008 Kerbela saldırısından sonra ailece Mersin'e taşındı. Medyum Mesih Hocamız buna istinaden artık manevi çözümlerini Türkiye'ye sunmaktadır ve Türkçe bilmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu