Büyüler

Kaşık Büyüsü

Yüzyıllardır yapılan ve çok etkili olduğu bilinen büyülerden birisi olan kaşık büyüsü, Sevgilileri ve çiftleri birbirine bağlamak amacıyla ya da birbirlerinden soğutmak, ayırmak amacıyla yapılabilen bir büyüdür. Kısa zamanda etki gösteren ve çok etkili olduğu bilinen bu büyü, yaptığı işte uzman olduğu kanıtlanan ve sorumluluklarının farkında olan, yetenekli ve tılsım sahibi olduğu bilinen bir medyum tarafından yapılmalıdır. Yapması ve bozması zor olabilen bu büyü, doğru şekilde yapılmadığında istenmeyen sonuçların, sorumlulukların ve yükümlülüklerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Tahta ya da demir kaşıklar kullanılarak yapılan, kaşıkları birbirine bağlayarak ve büyünün uygulandığı kişilerin isimlerinin kaşıklara yazılması, kaşıkların bağlanması ve gömülmesi şeklinde yapılan bu büyü sanılandan daha karışık bir uygulamadır.

Tıkla ve Profesyonel Medyum Hoca’yı Şimdi Ara: 0533 595 38 31

Kişilerin isimlerinin, anne isimlerinin kullanıldığı bu büyüde kaşıklara yazılan bilgilerin ebced hesabına uygun olması, kaşıkların bağlanması için uygun malzemelerin kullanılması, kaşıkların doğru yere gömülmesi, kaşıkların yönü ve gömülme zamanlarının uygun şekilde hesaplanması gerekir.

Tecrübeli bir medyum rehberliğinde gerçekleştirildiğinde doğru şekilde yapılabilen bu uygulama sonucunda istenilen neticeye ulaşmak mümkün olur. Aksi halde sadece iki kaşığı kullanarak kulaktan dolma bilgilerle yapılan uygulamalar, kaşıkların gömülmesi beklenen sonuçları vermez, istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Eşi Bağlamak için Kaşık Büyüsü

Eşi bağlamak amacıyla yapılan büyü doğru şekilde uygulandığında eşinizin rüyalarında sizi görmesi, ayrıldığı veya farklı işler yaptığı için pişmanlık duyması, eski mutlu günleri hatırlaması, eşinin hayalini kurması, her yönden onu takip etmesi ve aradaki engelleri kaldırmak amacıyla çaba sarf etmesi gibi sonuçlar verir.

Yukarıdaki etkileri yaşayan kişi, eşiyle tekrar bir araya gelmeyi deneyecek ve onunla iletişime geçecektir. Yani büyü doğru şekilde uygulandığı takdirde sizden ayrılmış ya da çeşitli nedenlerle uzaklaşmış olan eşiniz geri dönecek, sizinle beraber olmak isteyecektir. Eşi bağlamak için kaşık büyüsü yapılırken uygulamanın doğru şekilde yapılması, uygun malzemelerin kullanılması, gerekli olan hesaplamaların doğru şekilde yapılması hayati bir önem taşır. Konuda uzman bir medyum tarafından başarıyla yapılabilen bu uygulama sonucunda eşinizin tekrar size bağlandığını, hayatını size adadığını görebilirsiniz.

Çare Bu Yazıda Olabilir!  Ayırma Büyüsü

Karı Kocayı Ayırmak için Kaşık Büyüsü

Papaz büyüsü gibi kara büyü olan kaşık büyüsü, kısa süre içinde etkileri görünecek biçimde eşleri ayırmak amacıyla da yapılabilen, neticesinde ortaya çıkacak olan sorumluluklar ve vebal dikkate alınarak yapılmalması gereken bir büyüdür.

Karı kocayı ayırmak için kaşık büyüsü yapıldığında eşler arasında soğuma olduğu, kavga ettikleri, birbirlerini iyi görmedikleri hatta şeytan gibi gördükleri sonuçlar ortaya çıkar. Bu sürecin sonunda yani anlaşmazlıkları en üst seviyeye ulaştığında, eşlerin ayrıldığı ya da birbirlerinden uzaklaştıkları, birlikte olamayacakları şekilde birbirlerinden soğudukları görülebilir.

Sevgilileri Ayırmak için Kaşık Büyüsü

Sabun büyüsü, kaşık büyüsü diğer etkili büyüler gibi dikkatli bir şekilde ve istenmeyen sonuçlara yol açmayacak şekilde, doğru biçimde yapılması gereken büyülerdendir, sevgilileri birbirlerinden soğutmak ve ayırmak amacıyla da yapılan büyülerdir.

Sevgilileri ayırmak için kaşık büyüsü yapıldığında, büyüden etkilenen şahısların birbirlerinden soğudukları, kavga etmeye başladıkları, birbirleriyle vakit geçirmek istemedikleri ve bu etkilerin sonucunda genellikle kavgasız, gürültüsüz şekilde, fazla olay çıkmadan birbirlerinden ayrıldıkları görülür.

Büyü yapılan kişilerin isimleri, annelerinin isimleri, isimlerin yazıldığı kaşıklar, kaşıkları bağlamak için kullanılan malzemeler gibi araçlar kullanılarak yapılan bu büyü, birbirlerine bağlanan kaşıkların özel bir törenle ve duayla tespit edilen yere doğru zamanda gömülmesiyle tamamlanır. Büyü sonucunda ortaya çıkabilecek olan istenmeyen etkilerden korunmayı uman kişilerin, gizli ilimler konusunda uzmanlaşan marifetli bir medyumun yardımını alması ve bu büyüyü yapması önerilir.

Tıkla ve Profesyonel Medyum Hoca’yı Şimdi Ara: 0533 595 38 31

Eşleri ve sevgilileri ayırma duruma göre önemli sorumluluklar vebal altında kalma durumları yaratabilen olaylar olduğundan, büyüyü yaptıran kişinin ve büyüyü yapan ya da yapılmasına yardımcı olan kişinin olayı dikkatli şekilde incelemeleri ve ondan sonra büyüyü yapmaları yerinde olur.

En etkili büyülerden birisi olan ve çok uzun sürelerdir yapılan, belki binlerce yıldır yapılan kaşık büyüleri, kısa sürede etkisini gösteren ve önemli manevi sonuçlar doğuran uygulamalardır. Dolayısıyla büyü yapıldığında ortaya çıkan sonuç etkisiyle açığa çıkan sorumluluklar ve yükümlülükler de büyük boyutlarda olabilir. Büyüyü yaptırmadan önce uzman medyumdan ayrıntılı şekilde bilgi almak ve büyünün yapılması kararlaştırılırsa medyumun tarif ettiği yöntemlere sadık kalarak uygulamanın tamamlandığından emin olmak gerekir. İstenmeyen etkilerden korunmanın ve büyü sonucunda en etkili neticelere ulaşmanın yolu budur.

Çare Bu Yazıda Olabilir!  Yıldızname

Sevgiliyi Bağlamak için Kaşık Büyüsü

Sevgiliyi bağlamak için kaşık büyüsü yapılması da eşi bağlamak amacıyla yapılan uygulamanın benzeri olarak anlatılabilir. Uzman ve deneyimli bir kişi tarafından uygun yöntemler kullanılarak yapılan bu uygulama, sevdiğiniz, beğendiğiniz ya da zaten ilişkide olduğunuz ama ayrıldığınız kişilerin sizinle iletişime geçmesini, zaman içinde size âşık olmasını sağlayacaktır.

Bağlama büyüsü benzeri olan sevgiliyi bağlamak için kaşık büyüsü yapılırken bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Büyüyü yaparken, yaptırırken dikkat edilmesi gereken mutlaka işin ehli olan bir kişiden yardım alınmasıdır. Bu yapılmadığında ters etkilere yol açabilen uygulamalar sadece kısa bir süre boyunca değil, ömrünüz boyunca işlerinizin olumsuz şekilde gitmesine yol açabilen uygulamalar olabilirler.

Kaşık büyüsü, iki seven kişiyi birbirine bağlamak ya da iki seveni ayırmak için yapılmaktadır. Günümüzde çok fazla talep gören büyüler arasında yer alan bir büyü olarak dikkat çekiyor. İnsanları birbirine bağladığı gibi sevenleri birbirinden ayırmak için de kullanılması ve etkilerinin çok güçlü olması nedeni ile tercih edilmektedir. Aşk büyüsü ya da aşık etme büyüsü benzeri iki kişiyi bağlamak için kullanılabildiği gibi kişileri ayırmak için de kullanılabilir.

Kaşık büyüsü, farklı yöntemler ile yapılabilmektedir. Tahta kaşık ya da demir kaşık kullanılarak yapılan bir büyüdür.

Eğer ki seven iki kişiyi birleştirmek için yapılıyorsa kaşıklar birbirine doğru bağlanır. Sevenleri ayırmak için ise kaşıkların yönleri ters olarak bağlanır. Bunlara dikkat etmek son derece önemlidir.

Kullanılan kaşıklar insanları göstermektedir. Bunun için kaşıklardan birisine kendi isminiz diğerine de size aşık olmasını istediğiniz kişinin ismi yazılır.

Fakat iş bununla bitmiyor. Uygulanacak ritüeller ve okunması gereken dualar bulunmaktadır. Bu konuda mutlaka işini ehli uzman bir medyumdan destek alınmalıdır. İstenmeyen üzücü durumlar ile karşılaşmamak adına.

Büyü sevenleri ayırmak ve birleştirmek için yapıldığı gibi sevilmeyen kişilere zarar vermek, kısmeti kapalı olan kişilerin kısmetini açmak, evlilikleri bitme noktasına gelmiş çiftlerin arasını düzeltmek amacı ile de yapılmaktadır. Kaşık büyüsü hem iyi niyetli hem de kötü niyetli olarak yapılabilmektedir.

Çare Bu Yazıda Olabilir!  Sevgi Büyüsü

Sevgiliyi ya da eşi bağlamak için yapılan büyü kişileri birleştirmek için yapıldığından kimseye bir zararı olmamaktadır. Kötü giden beraberlikleri, bitmek üzere olan yuvaları kurtarmak adına insanlar medyumlardan yardım talep etmektedir. Büyünün etkileri kısa sürede istenilen sonucu verecektir.

Ayrılmak üzere olan eşler yeniden bir araya gelecek ve evlilikleri bitmeyecektir. Sevgilisi tarafından terk edilen ya da uzaklaşan sevgili ise geri dönecektir. Uzman desteği alarak gerçekleşen doğru uygulama sonrası yeniden beraberlikler yaşanacaktır.

Kaşık büyüsü eşleri, sevgilileri birleştirdiği gibi sevenleri ayırmak amacı ile de yapılmaktadır. Büyünün etkisi ile eşler birbirinden soğur ve uzaklaşır. Kaşık büyüsü etkileri büyünün amacına uygun olarak kendini gösterecektir.

Kimsenin anlam veremediği ayrılıklar yaşanır. Büyüyü yaptırmak isteyen kişinin sevenleri ayırmak istemesi düşünüldüğünde büyüyü yaptırmadan önce uzman medyum ile iletişime geçerek yapılacak uygulama ve sonuçları hakkında bilgi alması gerekir.

Kaşık büyüsü, eski zamanlardan beri insanlar tarafından tercih edilen etkili bir büyüdür. Kaşık büyüsünün etkisinden kurtulmak da kolay değildir. Eş ya da çiftleri birbirine bağlamak ya da kıskanılan beraberlikleri evlilikleri sonlandırmak için de kullanılmaktadır. Hangi amaç için yapılırsa yapılsın büyünün ortaya çıkardığı önemli sonuçlar bulunmaktadır.

Yapılan uygulama ile insanların hayatları etkilenmektedir. Kaşık büyüsü yaptırmak isteyenlerin bu konuyu iyice düşünmesi ve araştırma yapması önemli. Kaşık büyüsü yapan hocalara büyü bozma amacıyla da başvurabilirsiniz. Yapılan kaşık büyüsü ancak tecrübeli bir medyum ya da hoca tarafından bozulabilir.

Kaşık büyüsü bozma işlemleri çok da kolay değildir. Büyüye maruz kaldığından şüphelenen kişilerin vakit kaybetmeden bir uzman desteği alması gerekiyor. Büyüyü bozacak olan uzmanın bu konuda bilgili olması ve işinin ehli olması önemli. Özellikle manevi varlıklar ile yapılan büyülerin bozulma yöntemleri hem güçtür hem de tehlikelidir.

Gizli ilimler konularına hakim olmayan, ebced hesabı bilmeyen kişilerin büyüyü bozması imkansızdır. Uzman bir medyumdan yardım alarak büyünün etkilerinden kurtulmak mümkündür.

🥄 Kaşık Büyüsü: %100 Sonuç
📍 Güvenilir Medyum: Medyum Amir Ahmed
☎️ Hemen Ara: 0533 595 38 31
🔮 Uzman Medyum: İletişim için tıkla ziyaret et.

Profesyonel Medyum

Profesyonel Medyum Hoca, Irak / Kerbela doğumludur. Gizli ilimler ile uğraşı aileden gelir ve asırlardır Kerbala'nın Eyn et-Timur eyaletinde tanınan bir aile olarak yaşamını sürdürmekteydi. 2008 Kerbela saldırısından sonra ailece Mersin'e taşındı. Profesyonel Medyum Hocamız buna istinaden artık manevi çözümlerini Türkiye'ye sunmaktadır ve Türkçe bilmektedir.

İlgili Makaleler

3 Yorum

  1. Hocam merhaba sevdiğim kız beni terketti aldatarak ama yinede unutamadım sevdim peşinden koştum geldi yinede ama en son tamamen gitti .sizi okudum bana tekrar dönmesi için yardımcı olmanızı istiyorum.dayanamiyorum onsuz opmaktan

  2. Sevgililer aram çok kötü yalanlara girdi kaybetmemek için araya barışmak istiyorum tekrar beni sevmesini bana bağlanmasını istiyorum yardımcı olurmusunuz

  3. Merhaba
    Esim ile ayrilma noktasindayiz. Bir medyum bana hayatinda bir kadın oldugunu soyleyip bu kadinin buyu yaptigini soyledi. Bozmak icin yuklu para istedi. Ancak bu parayı verme durumum yok. Siz kasık buyusu yapiyormusunuz? Ve yapılan islemin ucreti nedir

Alper için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu