Medyum

Medyum denince herkesin aklına fal bakan, büyü yapan, geleceği gören ve hem de negatif duygular uyandıran kişiler gelmektedir. Medyum kelimesi Latince orijinlidir.

Aslında herkesin tabiatında sezgilerini ve altıncı hislerini kullanmak gibi becerileri vardır.

Medyumluk ise bunların ne kadar kullanıldığı ile ilgili bir vaziyettir. Ruhçuluk bilimine göre medyumluk gelecekten bilgi almak demek değildir.

Yalnızca eterik dünya ile yaşanılan dünya arasında irtibat kuran kişilerdir. Medyumlar bu bağı kurarken trans yolunu kullanmaktadırlar.

Trans yolu ise tüm yoğunluğunu verip, beyin enerjisiyle düşündüğü konuya odaklanarak, karşısındaki kişinin (veya bir nesnenin, varlığın) gizemli ve bilinmeyen hallerini anlamaya çalışmaktır.

Medyumlar bu işlem esnasında başka bir deyişle trans halindeyken çok kısa bir müddetliğine de olsa bedenlerini terk edip eterik bağ ile yoğunlaşırlar. Bu yoğunlaşma sayesinde vakte ve konuya tamamiyle odaklanabilmektedirler.

Ruh bilimcilere göre medyum, yaşadığımız dünya ile eterik dünya arasında bağ kuran, haberleşme sağlayan kişilere denir. Medyumlar bu iletişim kurma işini yaparken değişik metotlar kullanırlar.

Toplumun büyük kesimince tenkitlen, falcılık, büyücülük olarak nitelendirilen, dolayısıyla da dine ters bulunan medyumluk ile ilgili merak ettiklerinizi siz değerli okuyucularımız için araştırdık.