Spiritualizm

Medyumluk Belirtileri ve Özellikleri Nelerdir?

Medyumlar zihinsel ve fiziksel olarak normal insanlardan farklı özellikler gösteren kişilerdir. Farklı belirtiler ile birlikte kendilerini yaşamın değişken boyutlarına taşımaktadırlar.

Medyumluğun zihinsel özelliklerinden en belirgin olanlarını sıralamak gerekirse öncelikle yaşam hakkında daha boyutsal düşünebilmeleri ve güçlü psişik duyguları gelmektedir.

Medyumlar kendi düşüncelerini kontrol edebilecekleri gibi farklı insanların da düşüncelerini kontrol ederek istedikleri doğrultuda yönlendirebilmektedirler. Düşünce tohumlarını farklı zihinlere ekmek medyumların kolaylıkla yaptıklarındandır.

Medyumluk zihinsel anlamda sezgileri güçlü olmak demektir. Güçlü önsezi ile birlikte olayları ve gidişatları önceden anlamlandırarak yorumlamaktadırlar.

Medyumluk belirtilerinde fiziksel anlamda da güçlü etkenler bulunmaktadır. Zihnin gücü fiziksel güçle birleştiğinde etkiler tesirli olmaktadır.

Fiziksel medyumluk belirtilerinden birisi ise telekinezi gücüdür. Materyalizasyon, Demateryalizasyon, Levitasyon gücü de fiziksel medyumluk belirtilerindendir.

Medyumlar farklı yönleri ile yaşamdan ayrışırlar. Bu farklılıklar kendilerine görülen ve alışık olunmayan değişik semptomlardır. En sık rastlanılan ve dikkat çeken semptomlar kendini ayrıştırma, suskun kalma, fiziksel olarak gelişen ani nabız artışları, kısa süreli şoklar, zihinsel anlamda da durgunluk, fazla düşünme hali olarak sıralanır.

Medyumlar ruh alemi ile iç içedir, ruhani ilim öğretileri kapsamında ilim ve bilim sahibidirler. Bu yönleri zamanla gelişse de aslında doğumları ile birlikte onlara vaat edilir ve bunu sürdürmeleri beklenir.

Ani duygu değişimleri, fazla düşünme hali ve dolayısıyla gelen durgunluk medyumların zihinsel anlamda duyguları ile çatışma halinde olmaları, aynı zamanda birçok farklı unsuru boyutsal anlamda düşünmeleri ve yalnızca kendilerinin değil başkalarının da düşüncelerine nüfuz edebilmeleri kapsamında ortaya çıkan belirtilerdendir.

Ruhani alemler ile iletişimde olmaları, ruhani varlıkları görebilmeleri ve iletişime geçebilmeleri gibi etkenler medyumların hem fiziksel hem de ruhsal değişiklikler göstermelerinde etkilidir. Anlık olarak geçtikleri farklı boyutlar ile birlikte fiziksel olarak ani nabız yükselmeleri yaşarken kendilerini yalnızlaştırarak, durgunlaşırlar.

Çare Bu Yazıda Olabilir!  Telekinezi Nedir? Telekinetik Güç Nasıl Geliştirilir?

Aynı zamanda medyumlar etraflarında az insan olmalarını ve kendi sosyal alanları içerisinde ruhani varlıklar, manevi uygulamalar, gizli ilim öğretileri ile uğraşmayı sever ve tercih ederler. 

Doğuştan Medyumluğun Belirtileri Nelerdir?

Medyumluk doğum ile kişilere vaat edilen bir güçlü sezgidir. Zamanla bu güçlü sezgilerini eğiterek kendilerini geliştirir ve uzmanlaşırlar. Duygularını, kendilerine verilen güçlü ruhani eğilimleri eğiterek gelişmektedirler.

Birçok medyum doğuştan kendilerinde farklı özellikler taşıdıklarından ve bu özelliklerinin de küçük yaşta farkına varılması ile birlikte sektöre girdiklerinden bahsetmektedirler.

Doğuştan gelen medyumluk belirtilerinden en belirgin olanı seçilmiş kişilere vaat ettiği görülen psişik güçlerdir. Farklı boyutlar ile iletişime geçmek, onları görmek, zamanla kendilerini geliştirmeleri ile birlikte de onlarla konuşmaya iletişimde kalmaya devam etmek farklı belirtilerdendir.

Medyumlar doğumları ile birlikte normal bir gelişimin yanı sıra fiziksel ve ruhsal anlamda daha farklı gelişim göstererek ilgi çekerler. Küçük yaşlarda bu değişimleri kabul etseler bile eğitmeyi bilmezler fakat zamanla kendilerini eğiterek güçlenirler.

İnsanların düşüncelerine erişebilmek, o düşünceleri yönetebilmek ve güçlü manipüle tekniklerinin yanı sıra düşünceleri ile birlikte fiziksel olarak davranışlarına etki etmek de görülen belirtilerdendir.

Medyumluğun En yaygın 3 Belirtisi Nedir?

Medyumluğun en yaygın 3 Belirtisi aşağıda sıralanmıştır;

1: Ruhani ve Kozmik varlıklarla iletişim kurabilmek.

Medyumlar güçlü iletişim becerileri ile öne çıkarlar. Farklı boyutlara geçebilmeleri ve bu boyuttaki varlıklar ile iletişimde kalmaları medyumların güçlü özelliklerindendir. Ruhani ve kozmik varlıklar medyumlar için önemli yerlerdedirler. Bu varlıkları her an görebilmekte ve onların boyutlarına geçerek kendileri ile iletişimde kalabilmektedirler. İletişimleri medyumlara insanların yaşamları, etki etmek istedikleri alanlar hakkında bilgi vererek yönlendirirler.

2: Nesneler üzerinde kontrol edici Güçlere Sahip Olmak

Farklı boyutlar içerisinde bulunabilmek medyumlar açısından oldukça önemlidir. Bu boyutlar arası geçişler medyumların birçok alan dahilinde kontrol güçlerinin bulunmasını sağlamaktadır. Medyumlar güçlüdür ve sahip oldukları özellikler de onlara güç katar. Farklı nesneler üzerinde düşünce gücünü kullanarak ruh boyutlarından aldığı destek ile kontrol gücüne sahip olmakta ve istediği yönlendirmeleri sağlamaktadır.

Çare Bu Yazıda Olabilir!  Ektoplazma Nedir? Paranormal Medyumluk Belirtileri

3: İnsanları etkisi altına alabilmek

Medyumların çalışma alanları, ilgi alanları insanlar üzerinedir. İnsanların düşünceleri ve bu düşünceleri ile birlikte davranışlarıdır. İnsanları etkisi altına alabilme gücü medyumların en önemli ve yaygın özellikleri arasındadır. Manipüle etme, düşüncelere ve dolayısıyla bu düşüncelerin yönlendirmesi ile davranışlara nüfuz etmek medyumların sahip olduğu kontrol gücüdür. İnsanları okuyabilmesi, onları anlayarak tezahür etmesi ile birlikte kendi istedikleri doğrultuda bir etki alanı oluşturarak bireyleri o alana dahil edebilmektedirler. 

Medyum Mesih

Medyum Mesih Hoca, Irak / Kerbela doğumludur. Gizli ilimler ile uğraşı aileden gelir ve asırlardır Kerbala'nın Eyn et-Timur eyaletinde tanınan bir aile olarak yaşamını sürdürmekteydi. 2008 Kerbela saldırısından sonra ailece Mersin'e taşındı. Medyum Mesih Hocamız buna istinaden artık manevi çözümlerini Türkiye'ye sunmaktadır ve Türkçe bilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu