Dualar

Papaz Duası

Her inanış, din birbirinden farklıdır. Farklı gelenek ve göreneklere, inanışlara, temellere, getirilere dayanmaktadır. Fakat bu farklılıkların yanında oldukça benzer yönler, noktalar da var olmaktadır. İnanıl ve dinlerin dayandığı temel bir şeye inanmak ve ibadet etmektir. Bu ibadetler dine ve inanışa göre farklılık gösterebilir. Her dinin kendine özgü kutsal yanları, inanışları, ruhani varlıkları, kitabı, ibadeti vardır. Din kişinin en çıkmaza düştüğü, ne yapacağını bilemediği anlarda yardımcısı olur. Sığınabileceği bir inanıştır. Bir isteğini dile getirebileceği ve karşılığını bekleyeceği yol din ile mümkündür.

İnanmak önemlidir. İnanç insanın yaşamını sürdürebilmesi açısından ciddi bir noktadır. İnanarak yaşarız ve inanarak ölürüz. Bir dine inanırız, bir insana inanırız, bir fikre inanırız en önemlisi de bir hisse inanır ve hareketlerimizi bu inanışlarımız çerçevesinde uygular, hayata geçiririz. Attığımız her adımın ardı boş değildir, bizi o adıma itekleyen bir inanç vardır. İnandığımız değere göre hareket ederiz.

Papaz Duası Nedir?

İslam dininde dua, bir kişinin kendisi veya başkasının adına bir dilekte bulunmak için Allah’a yalvarması olarak tanımlanır. Bir dileğimiz için dua içimizi rahatlatan bir yöntemdir. Kalpten inanarak edilen duaların tesiri elbette olacaktır. Olmuyorsa da bu daha hayırlı olduğu içindir. Kalpten edilen bir duanın tesiri elbette olacaktır. Olmuyorsa da bu daha hayırlı olduğu içindir.

İslamiyet, Yahudilik, Hristiyanlık, Musevilik dinlerinde dua ortak bir noktadır. İsmaliyet dininde dileğimizi, isteğimizi Allah’tan isteriz. Hristiyanlık dininde ise istekler ve dilekler İsa’dan istenir.

Papaz, Hristiyanlığın din adamıdır. Papaz duası ile bir isteği, dileği yerine getirmek için dua edilebileceği gibi aynı zamanda günahları için, yapılan papaz büyüsünü bozmak için dua edilebilmektedir.

Papaz Duası Etkili Midir?

Papaz Duası Etkili Midir

Papaz duası tıpkı diğer dualar gibi doğru şekilde işlendiğinde oldukça etkilidir. Papaz duasının hazırlanabilmesi için bir medyum hocaya danışılmalıdır. Evde amatörce bir dua hazırlanıp tesir etmesini beklemek doğru olmayacaktır. Tecrübeli, bilgi ve ilim sahibi bir medyum hoca tarafından hazırlanan papaz duasının tesiri açısından duaya başvuran kişinin isteğini, dileğini eksiksizce, açıkça belirtmesi önemli bir noktadır.

Çare Bu Yazıda Olabilir!  Geri Getirme Duası

Tıkla ve Profesyonel Medyum Hoca’yı Şimdi Ara: 0533 595 38 31

Kalpten istenenin dile gelmesi ve yalvararak istenmesidir dua. Dolayısıyla bir duanın olumlu neticede tesir edebilmesi açısından gerçekten ve doğru şekilde istenmesi ilk önemli noktadır. Ardından dileğin isteneceği kişi ile ilgili bilgi sahibi olmak, yaşantısı, duyguları ile ilgili önemli kısımları belirtebilecek olmak önemlidir. Duaya başvuran kişi kendisi ile ilgili olabileceği gibi bir başkası için de papaz duası hazırlanmasını isteyebilmektedir. Bu kısımda önemli olan papaz duasının kişisel bir şey olduğudur. Dua kişiye ve olaya özel olarak hazırlanır. Etki etme süresi vardır. Daha önce hazırlanmış bir dua başka bir olayda, başka bir kişinin üzerinde uygulanmamalıdır çünkü tesir etmeyecektir. Hiç tanışılmayan, ilişkiye, iletişime girilmeyen kişiler için dua hazırlanmasını istemek olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Duaya başvuran kişi kendisi için değil de başka bir kişi için dilekte bulunacaksa o kişi ile iletişimde olmuş olması, onu tanıyor olması önemlidir.

Elbette en önemli kısım ise papaz duasının karmaşık ve önemli noktalarının olduğu unutulmaması gerektiğidir. Başarılı, tecrübeli ve ilim sahibi medyum hocaya başvurarak papaz duasını yaptırmak bu yüzden önemlidir. Başarılı medyum hocalar olaylara, kişilere en uygun duayı belirler ve uygulanmasını isterler, duaya başvuran kişi de bu direktiflere uyar ve ona göre hareket ederse duanın tesirini görecektir.

Papaz Duası Kimlere Yapılır?

Papaz duasını, duaya başvurmak isteyen, isteğinin dileğinin dua ile gerçekleşmesini uman kişiler yaptırabilir. Her dua gibi unutulmamalıdır ki papaz duası da beyaz bir dilektir. Bir büyü, ritüel değildir. Daha masum bir istektir. Kalpten gelenin dile dökülmesi oldukça temiz bir yöntem, seçenektir. Papaz duasının yaptırılabilmesi için duaya başvuran kişinin dileğinin tesir etmesini istediği kişiyi tanıyor olması, bir muhabbet bağının bir dönem aralarında geçmiş olması gereklidir. Papaz duası;

 • Terk eden sevgili için,
 • Boşanma aşamasına gelmiş evlilikler için,
 • Uzaklaşan, ilişkiden soğuyan sevgiliyi, nişanlıyı, eşi yeniden bağlamak için,
 • Karşılıksız aşklar için,
 • Gerçekleşmesi çok istenen, beklenen olaylar için,
 • Başarıya ulaşmak için,
 • Son zamanlarda hareketlerinde, duygularında değişiklikler olduğu sezilen kişiler için,
 • Araların bozulduğu ilişkilerde iletişimi, muhabbeti yeniden toparlamak gerektiği durumlar için papaz duasına başvurulur.
 • Evliliğin, ilişkinin bozulduğunu gören anne babalar da papaz duasına başvurabilir.
Çare Bu Yazıda Olabilir!  Geri Getirme Duası

Tıkla ve Profesyonel Medyum Hoca’yı Şimdi Ara: 0533 595 38 31

Papaz Duasının Etkisi Nasıl Anlaşılır?

Papaz duası, papaz büyüsü ile karıştırılmamalıdır. Büyü kara bir istektir. Dua ise daha masum temiz bir dilektir. Papaz büyüsü çok büyük tesirleri olan, güçlü bir yöntemdir. Dolaysıyla tercih etmek için emin olmak, iyi düşünmek gereklidir. Dua ise koşulsuzdur. Yalnızca kalpten dilenmesi gereklidir. Papaz büyüsünün bozulması gereken durumlar içinde papaz duasına başvurulur. Tecrübeli ve başarılı bir medyum hoca tarafından hazırlanan papaz duası ile daha önce yapıldığı bilinen veya tespit edilen papaz büyüsünü bozmak mümkündür.

 • Papaz duası yapılan kişiler ve olaylarda duanın tuttuğunu anlamanın yolları mümkündür. Bu yollar;
 • Papaz duası yapılan kişinin tavırlarında, davranışlarında son zamanlarda bir değişim varsa,
 • Uzaklaşan kişinin zamanla yakınlaşma isteği artarsa,
 • Gerçekleşmesi istenen olayın zamanla gerçek olma ihtimali artmaya başlarsa, olumlu sonuçlar ve dönüşlerle karşılaşılmaya başlanırsa,
 • Uzun zamandır beklenen ve istenen başarıya sonunda ulaşmaya başlandığı hissedilirse,
 • Çeşitli olaylar sonucu bozulan ilişkilerin ardından bu olaylar için pişmanlık duyulmaya, telafi etmek için çeşitli davranışlar sergilenmeye başlanırsa,
 • Karşılıksız aşklar içerisinde karşı taraftan bir yakınlık, istek gelmeye başlamışsa papaz duası tutmuş demektir.

Papaz Duasının Tutma Süresi Nedir?

Dualar, büyüler ve ritüeller gibi her durumda kesin sonuç beklenen çok güçlü bir yöntem değildir. Duanın gücü kalpten istenmesine ve uygun koşullar içerisinde gerçekleşebilecek olayların dilenmesine bağlıdır. İmkansızı dua ile imkanlı hale getirmek pek beklenebilir bir durum değildir. Dua büyüler kadar güçlü bir seçenek olmasa da onlardan daha masum daha günahsız ve temiz bir yöntemdir. Yuva yıkma, kişileri ayırma gibi koşullar dua içerisinde söz konusu değildir.

Duaların tesirini görebilmek için genellikle uzun zamanlara ihtiyaç yoktur. Fakat hızlıca tutmasını da beklemek yanlış olacaktır. Dua anlık bir çözüm değildir. Duaya başvuran kişi sıkıntısı için bir yönteme başvurduğundan dolayı kendini rahat hissedebilir fakat bu rahatlığın devamı için elbette tercih edilen yöntemin sonucuna bir an evvel ulaşmak istenir. Başarılı medyum hocanın hazırladığı papaz duasının koşullara, kişilere ve olaylara göre tesiri değişiklik gösterecektir.

Çare Bu Yazıda Olabilir!  Geri Döndürme Duası

Tıkla ve Profesyonel Medyum Hoca’yı Şimdi Ara: 0533 595 38 31

Papaz duasının yapılış amacına göre tesirinin süresi değişiklik gösterebileceği gibi olayların yaşanıp geçmiş olma süresine göre de değişiklik gösterecektir. Örneğin, başarının gelmesi için yapılan papaz duasında bir işe girişmenin, bir olaya adım atmanın ardından duaya başvuruluyorsa tesir süresi daha kısadır fakat ortada hiçbir işe başlama, hiç gelişme olmadığı, bir beklentiye uygun olarak yapılmadığı durumlarda, yalnızca bir işe girişmenin adımını atabilmek için tercih edilmesi durumunda tesir süresi daha uzun olacaktır.

Bir beklentinin olumlu olabilmesi ihtimalinin söz konusu olduğu durumların sonucunda papaz duasına başvurulması, duanın tesirinin süresini kısaltacaktır. Başarılı bir medyum hoca tarafından hazırlanan papaz duası, en kısa bir haftada en uzun ise 15 günde etki edecektir.

Profesyonel Medyum

Profesyonel Medyum Hoca, Irak / Kerbela doğumludur. Gizli ilimler ile uğraşı aileden gelir ve asırlardır Kerbala'nın Eyn et-Timur eyaletinde tanınan bir aile olarak yaşamını sürdürmekteydi. 2008 Kerbela saldırısından sonra ailece Mersin'e taşındı. Profesyonel Medyum Hocamız buna istinaden artık manevi çözümlerini Türkiye'ye sunmaktadır ve Türkçe bilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu