Vefkler

Papaz Vefki

Papaz vefki, metafizik işlemler arasında özel bir yere sahiptir. Papaz vefki hem iyi hem de kötü niyetlerle yapılabilmektedir. Papaz vefki denince tek bir işlem anlaşılmamalıdır. Birçok farklı amaçla papaz vefki yapılabilmektedir. Eşine dönmek isteyen kişiler, sevdiği kişiyi kendine bağlamak isteyenler, yakalandığı hastalıktan kurtulmak için çare arayanlar, iş hayatında daha başarılı olmak isteyen kişiler iyi niyetle yapılan papaz vefkini tercih etmektedir. Bu karşı olarak karı kocanın arasını bozmak, sevenleri ayırmak, bir kişiyi hasta etmek, sevmediği kişinin başarısız olmasını sağlamak, bir kişinin ekonomik durumunun sarsılması gibi nedenlerle yapılan papaz vefkleri ise kötü niyetle yapılan vefkler arasında yer almaktadır.

Papaz vefki adından anlaşılacağı gibi Hıristiyanlık inancının bir uzantısıdır. Vefk sırasında Hıristiyan inancında kutsal olan semboller ve dualar kullanılır. Papaz vefki yaptıracak olan kişiler, hem vefk işlemine hem de Hıristiyanlık inancına vakıf bir medyum hocaya danışmalıdır. Sıradan hocalar papaz vefki yapamaz. Etkili bir papaz vefki için işin ehli, maharetli ve bilgili bir medyum hocadan yardım almak gerekmektedir.

Tıkla ve Profesyonel Medyum Hoca’yı Şimdi Ara: 0533 595 38 31

Özellikle kara büyü kapsamına giren papaz vefkini yaptırmadan önce iyi düşünmek gerekmektedir. Çünkü söz konusu olan bir kişinin mutluluğu, sağlığı ve ekonomik durumudur. Bunlarda sarsılma yaşandıktan sonra papaz vefki bozulsa dahi tamamen düzelme sağlamak son derece zordur. Kesin karar vermeden önce iyice düşünmek ve medyum hocaya bu vefki neden yaptırmak istediğinizi ikna etmeniz gerekmektedir.

Papaz Vefki Nasıl Yapılır?

Papaz büyüsü, papaz vefki, yapmak için kökeninde Hıristiyan kanı taşıyan bir medyum hocaya başvurmak gerekmektedir. Herhangi bir medyum hoca papaz vefki yapamaz, yapsa dahi etki etmez. Kanında Hıristiyan genleri taşıyan medyum hoca sahip olduğu ilmi kullanarak size etkili bir papaz vefki hazırar. Papaz vefkinin hazırlanması sırasında Hıristiyan inancında kutsal olan; Fatıma’nın Eli, Fleur-de-lis isimli zambak şeklinde sembol, Kelt haçı, İskandinav haçı, Melek Moroni heykelciği, pentagram, Aziz Petrus Haçı, kucağında ölü İsa mesihi tutan Meryem Ana heykelciği gibi semboller tercih edilmelidir. Eğer vefki yaptıran kişinin niyeti iyi ise yapılan papaz ritüeli sırasında genellikle Fatıma’nın eli, Fleur-de-lis, Melek Moroni gibi semboller tercih edilir. Diğer özel semboller ise kötü amaçla yapılan vefkler sırasında sık olarak kullanılır.

Papaz vefki hazırlandıktan sonra medyum hoca vefki size teslim eder. Bu özel vefki özel bir şekilde muhafaza etmelisiniz. Yapılan işlem vefkte vuku bulur. Vefkin yok edilmesi ile vefkin etkileri ortadan kalkabilir. Bu nedenle papaz vefki yaptıran kişi bu işlemi büyük bir sır olarak tutmalıdır. Zaten bu tür metafizik işlemlerin tümü sırlı olmalıdır. Herkese, her ortamda açık edilen işlemlerin etkileri kalıcı olmayacaktır.

Çare Bu Yazıda Olabilir!  Geri Döndürme Vefki

Papaz vefkinin herkese ve her duruma etki edecek bir tarifi yoktur. Aşk amacıyla yapılan papaz vefki sırasında birbirine doğru dönmüş ve birbirinin elini sıkı sıkı tutan kadın ve erkek figürlerinin çevresine sizin ve sevdiğiniz kişinin özel bilgileri ve özel dualar yazılır. Bir kişiyi sağlığından etmek için yapılan papaz vefkinde domuz figürü kullanılır. Bir kişinin kaderinin kötü olması için şahmeran figürü tercih edilir. İş hayatında başarılı olmak için ise yıldız figürünün merkezde olduğu bir papaz vefki hazırlanır. Bu örnekler çoğaltılabilir. Gördüğünüz gibi kullanılacak figürlerden dualara kadar her aşamada özel içerikler tercih edildiğinden dolayı hazır bir papaz vefki verilemez.

Aşık Etmek İçin Papaz Vefki

Aşık Etmek İçin Papaz Vefki

Aşk büyüsü, aşık etmek için de papaz vekfi kullanılabilinir. Papaz vefkinin hazırlanmasında en çok tercih edilen nedenlerin başında aşık etmek gelmektedir. Bir kişiyi kendinize aşık etmek için papaz vefki yaptırabilirsiniz. Eğer size aşık olmasını istediğiniz kişi bekarsa bu iyi niyetle yapılan bir işlemdir. Ancak aşık olmasını istediğiniz kişinin başka biriyle evli ya da başka bir ilişkisinin olması durumunda yapılan papaz vefki bir ailenin dağılmasına neden olacağından dolayı kötü niyetle yapılan işlemler arasında yer alır.

Bekar kişiye yapılan aşık etmek için papaz vefkinde birbirine dönük ve el ele tutuşan bir kadın ve bir erkeğin merkezde olduğu vefk hazırlanır. Bu figürlerin ortalarına içinde kişilerin adı, anne adı, doğum tarihi bilgilerinin yer aldığı bir aşk duası yazılır. Aşk duası genellikle Hıristiyan inancının kutsal dili olan Latince olarak tercih edilir. Ancak dua Arap alfabesi ile yazılır. Etrafa ise yine kişilerin birbirlerine muhabbet duymalarını sağlayacak özel figür ve tılsımlı semboller çizilerek vefk hazırlama işlemi tamamlanır.

Evli kişiye yapılan aşık etmek için papaz vefkinde ise daha fazla sembol ve işlem uygulanır. Bunun için önce birbirine sırtını dönmüş bir kadın ve erkek figürü çizilir. Bunların arasına birbirlerinden soğumaları, ilişkilerinin bitmesi için tılsımlı sözler yazılır. Daha sonra erkek figürünün elini tutan bir kadın figürü çizilir. Bunların arasına ise kişilerin birbirlerine aşık olmaları için tılsımlı sözler yazılır.

Aşık etmek için yapılan papaz vefki kısa sürede etkilerini gösterir. Eğer bekar kişiye yapılmışsa kişi kısa sürede size açılır, mutlu bir birlikteliğe adım atarsınız. Evli ya da ilişkisi olan kişiye yapılan aşık etmek için papaz vefkinde ise kişi önce devam eden ilişkisini bitirir, sonra sizinle bir ilişkiye başlar. Zaten yukarıda da belirttiğimiz gibi vefk hazırlanırken önce ayrılık daha sonra diğer kişi ile birleşmesi amacıyla sıralı olarak vefk hazırlanmaktadır. Bu nedenle evliliği yıkan ya da kişileri ayıran kişi konumuna düşmeyeceksiniz.

Çare Bu Yazıda Olabilir!  Aşk Vefki

Aşk için yapılan papaz vefkinin kalıcı olarak etki etmesi için medyum hocanın direktiflerine uygun hareket etmeniz gerekmektedir. Öncelikle bu tür işlemlerin tümü sırlıdır ve sırlı kalmalıdır. Her yerde bu işlemi yaptırdığınız açık etmemeniz, yüksek bir gizlilik sağlamanız gerekmektedir. Aynı zamanda medyum hoca vefkin kalıcı olarak etki etmesi için sizin de bazı işlemler yapmanızı uygun görebilir. Bunlar genellikle vefkin uygun şekilde muhafazası, çeşitli özel vakitlerde okunacak dualar şeklindedir.

Sevdiğini Papaz Vefki İle Bağlama Mümkün Mü?

Günümüzdeki ilişkilerde bağlanma büyük bir sorundur. Bir kişinin ilişkisi olmasına rağmen etrafında onunla beraber olmak isteyen başka kişiler olabilir. En sık karşılaşılan sorun ise kişilerin sosyal medya üzerinden başka kişilerle, sadakate uygun olmayacak şekilde konuşmalarıdır. Özellikle ilişki içindeki erkekler çok sık olarak sosyal medyadan başka kadınlarla konuşabilmektedir. Bir buluşma olmaması durumunda ise bunun bir aldatma ya da sadakatsizlik olmadığını savunacak kadar normalleşmiştir. Ancak bunu kabul etmeniz, sineye çekmeniz oldukça zordur. Bazı ilişkilerde ise üçüncü kişi olmamasına rağmen bir ilgisizlik, özel günleri kutlamama, aramama, yeterince muhabbet etmeme gibi sorunlar yaşanabilmektedir. Bu durumlarda papaz vefki ile bağlama mümkündür.

Tıkla ve Profesyonel Medyum Hoca’yı Şimdi Ara: 0533 595 38 31

Papaz vefki ile bağlama için öncelikle devam eden bir ilişki olması gerekmektedir. Ayrılmış kişilere, boşanmış karı kocalara, yüzük atmış eski nişanlılara papaz vefki ile bağlama yapılamaz. Her ne kadar sorun yaşanırsa yaşansın hala devam eden bir ilişki, evlilik, nişanlılık olmalıdır. Papaz vefki yapıldıktan sonra ilgisiz kişi ilişkisine daha çok emek vermeye başlar. Sık sık sürprizler hazırlar, arar sorar, özel günleri atlamadan kutlar, düşünceli hareketler gösterir ve hediyeler alır. Böylece ilişkide yaşanan sorunlar uzamadan çözülür, huzurlu bir birliktelik sağlanır.

Başarılı Olmak İçin Papaz Vefki

Kendinizin ya da etrafınızdaki bir kişinin iş ya da eğitim hayatında başarılı olması için papaz vefki yapılması mümkündür. Özellikle çocuğu derslerine çalışmayan ebeveynler, eşi herhangi bir işte çalışmayan ve çalışmaya hevesi olmayan kadınlar, evladı iş bulamayan anneler, iş hayatında sorun yaşayan kişiler başarılı olmak için papaz vefkini tercih etmektedir.

Başarı için yapılan papaz vefkinde yıldız sembolü kullanılır. Vefkin ortasına çizilen yıldızın içine başarılı olmasını istediğiniz kişinin adı, anne adı, doğum tarihi gibi bilgiler yazılır. Etrafında ise kişinin işlerine veya eğitimine önem vermesi ve verdiği emeğin karşılığını bulması yönünde özel dualar yazılır. Bu vefki kişinin haberi olması durumunda direkt olarak ona teslim edebilirsiniz. Vefki üzerinde taşıması etkisini daha kesin ve kalıcı kılacaktır. Ancak bazen kişiler bu tür metafizik işlemlere inanmayabilir ya da korkabilir. Bu durumda ise onun fark etmeyeceği şekilde iş yerine, yatağının altına ya da kitaplığına bu vefki koyarak muhafaza olmasını sağlamanız gerekmektedir.

Çare Bu Yazıda Olabilir!  Bağlama Vefki

Başarı için yapılan papaz vefki sonrasında, kişi daha azimli olur. Çalışmak istemeyen iş bulur ve düzenli olarak işine gider. Derslerine ilgisiz olan öğrenci açık bir zihne sahip olur ve derslerine şevkle çalışır. İşleri kötü giden kişinin rızkı bir anda açılır, verdiği emek karşılığını bulur. İş hayatında sorunu olmayan kişilerin ise iş durumları çok daha iyi bir noktaya gelir. Kendi işiyse daha iyi işler alır, bir yerde çalışıyorsa daha üst mevkilere yükselir. Böylece hem ekonomik hem de sosyal olarak büyük bir rahatlama sağlanır.

Papaz Vefki Ne Zaman Tutar?

Papaz vefkinin tutma vakti yapılan vefke göre değişmektedir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi papaz vefki birçok farklı amaçla yapılabilmektedir. Dolayısıyla her amaç için papaz vefki farklı zamanlarda tutacaktır. İyi niyetlerle yapılan papaz vefkleri genellikle 3-7 gün içinde etkilerini göstermektedir. Ancak kötü niyetle yapılan papaz vefklerinde daha karmaşık bir süreç söz konusu olduğu için tutma süresi 14 günden başlamaktadır. Bu nedenle öncelikle sabırlı olmak ve vefkin tutması için medyum hocanın sözlerine uygun hareket etmek gerekmektedir. Başarılı bir medyum hocanın yaptığı papaz vefki geç de tutsa kalıcı olarak etki sağlayacağı için sabırla beklemek uzun vadede istenen sonuçlar verecektir.

Papaz Vefki Nasıl Bozulur?

Papaz vefki bozulması en zor işlemlerden biridir. Çünkü yapımı son derece karmaşıktır. Neden yapıldığı, kime yapıldığı, hangi niyetle yapıldığı ve yapımı sırasında hangi sembollerine kullanıldığı çok değişkendir. Bu nedenle tespiti en zor metafizik işlemlerden biri papaz vefkidir.

Genellikle kötü niyetlerle yapılan papaz vefki bozulmak istenir. Sevdiği kişiden bir anda ayrılan, iş hayatında aniden sorunlar yaşamaya başlayan, amansız hastalığa kapılan kişiler kendilerine büyü yapıldığından şüphelenebilir. Papaz vefkinin bozulması için medyum hocaya içinizdeki şüphelerle gitmeniz gerekmektedir. Medyum hoca hayatınızda kısa sürede gerçekleşen olumsuzlukları dinler, sizden aldığı bilgileri kullanarak metafizik aleme yolculuk yapar. Buradan aldığı bilgilerle yapılan işlemin papaz vefki olduğunu tespit etmesi durumunda bozma işlemine geçer.

Tıkla ve Profesyonel Medyum Hoca’yı Şimdi Ara: 0533 595 38 31

Papaz vefkini bozmak için öncelikle vefkin hazırlandığı kağıdı bulup uygun şekilde imha etmek gerekmektedir. Vefk kağıdı yatak odasına, evin girişinde, iş yerinde, arabada ya da banyonuzda olabilir. Yapılan vefkin türüne göre medyum hoca size daha ayrıntılı olarak vefkin yerini tarif edecektir. Bu kağıdı bulup imha ettikten sonra etkileri kalıcı olarak hayatınızdan silinip gidecektir.

Profesyonel Medyum

Profesyonel Medyum Hoca, Irak / Kerbela doğumludur. Gizli ilimler ile uğraşı aileden gelir ve asırlardır Kerbala'nın Eyn et-Timur eyaletinde tanınan bir aile olarak yaşamını sürdürmekteydi. 2008 Kerbela saldırısından sonra ailece Mersin'e taşındı. Profesyonel Medyum Hocamız buna istinaden artık manevi çözümlerini Türkiye'ye sunmaktadır ve Türkçe bilmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu