Büyüler

Rüya Nedir?

Dilimize Arapçadan geçen  bir kelime olan rüya, görmek kökünden gelmektedir. Bilimsel olarak birçok araştırmaya konu olmuş rüyaların gizemi hala çözülememiştir. Bilimsel olarak insanların uyku halindeyken hala aktif olan bilinç duyuları olarak tanımlanır. Ancak rüyalarda sadece geçmiş yaşantının değil geleceğe dair bilgilerin ya da tanık olunmamış olayların görülmesi bilimsel olarak açıklamamaktadır. Örneğin; rüyasında birinin öleceğini görüp o kişinin kısa sürede ölmesi, maddi olarak iyi bir gelişmeyi rüyada görüp o durumun kısa sürede gerçekleşmesi ya da rüyasında bir bebek sahibi olduğunu gören kadının kısa sürede hamile kalması gibi durumların bilimsel olarak açıklanması mümkün değildir. Bu nedenle rüyalar bilimden ziyade metafizik bir alanın konusudur. Biz de bu yazımızda rüyalar hakkında size gerekli olan bilgileri aktaracağız.

Tıkla ve Medyum Mesih Hoca’yı Şimdi Ara: 0532 597 80 79

Sevdiğinin Rüyasına Girme Büyüsü

Aşk büyüsü, aşk duası gibi uygulamaların yanında sevdiğiniz kişiyi kendinize bağlamak için en etkili yöntemlerden birisi o kişinin rüyasına sizi görmesini sağlamaktır. Etkili bir rüya ile o kişi sizi aklından çıkaramayacak, rüyanın etkisiyle size bağlanak ya da aşkı artacaktır. Öncelikle bir kişinin sizi rüyasında görmesi için belli ritüeller vardır. Büyü kitaplarında ya da internet sitelerinde verilen rüyada gösterme ritüelleri çok güvenilir değildir. Unutmayın ki her dua ve ritüel kişiye özel hazırlanmalıdır. Ancak o halde istenen etki ve sonuç elde edilebilir. Bunun için güvenilir bir medyum hocadan yardım almanız gerekir. Medyum hocaya sevdiğinizin ismi ve size özel bir dua ile ritüel belirler. Bu ritüeli kendiniz evde de yapabilirsiniz. Ritüeli yatsı ezanından sonra yapmalısınız. Öncelikle her zaman ritüelden önce abdest almalı ve temiz kıyafetler giymelisiniz. Ritüeli yaptığınız odada yalnız olmanız, odanın sessiz ve loş bir ışıkta olması gerekmektedir. Medyum hocanın size hazırlamış olduğu duayı mümkünse ezberden, ezberleyememişseniz kağıttan okuyarak ritüele başlamalısınız. Daha sonra sevdiğiniz kişiyle yaşamak istediğiniz hayata dair hayaller kurun ve gözünüzde canlandırın. Ardından sevdiğiniz kişinin de böyle düşler kurduğunu farz edin. Bu düşüncelerinizin karşı tarafın da aklına girmesi için enerji yollayın. Bu ritüeli 3 gün boyunca tekrarlayın. Sonra 1 hafta bekleyin. Sevdiğiniz kişinin tavırlarında bir değişim medyana gelmezse yeniden 3 günlük ritüel yapın. Bu şekilde sabırla ritüeli uygulamaya devam edin. Olumlu bir sonuç alamadığınız durumda medyum hocaya danışarak daha etkili bir büyünün yapılması için talepte bulunabilirsiniz.

Sevdiğinin Rüyasına Girmek İçin Miftahul Cennet Duası

Sevdiğiniz kişinin sizi rüyasında görmesi için yukarıda yapacağınız ritüeli ayrıntılarıyla yazdık. Şimdi de size en etkili ve en güçlü dilek dualarından biri olan Miftahul Cennet Duası hakkında bilgi vermek istiyoruz. Cennet Duası, dileklerin gerçekleşmesine vesile olan en etkili duaların başında gelmektedir. Ayrıca bu duayı okuyan kişilerin imanı güçlenir. Çünkü, Miftahul Cennet Duası içeriğinde Kuran-ı Kerim’den ayet barındırır. Bu nedenle en kutsal dualardan biri olarak kabul edilir. Duanın faziletini arttırmak için okumadan önce abdest alınması tavsiye edilmektedir.

Çare Bu Yazıda Olabilir!  Kabala Büyüsü Nedir, Etkileri ve Belirtileri

Tıkla ve Medyum Mesih Hoca’yı Şimdi Ara: 0532 597 80 79

Miftahul Cennet Duası’nın Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim. Ve ilâhüküm ilahün vâhid lâ ilâhe illâ hüver rahmanür rahîm. Allâhümme edhılil cennete lâ ilâhe illallâh, Muhammedün Rasullullah. Ve kul rabbi eûzu bike min hemezâtiş şeyâtîni ve eûzu bike rabbi en yahdurûni. Allâhümme edhılil cennete lâ ilâhe illallâh, Muhammedün Rasullullah. Kul rabbi enzilnî münzelen mübâreken ve ente hayrul münzilîn. Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah. Rabbic’alnî mükîmes salâti ve min zürriyetî Rabbenâ ve tekabbel duâ. Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah. Rabbenâ tekabbel minnâ inneke entes semî’ul alîm. Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah. Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrate a’yünin vec’alnâ lil müttekîne imâmâ. Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah. Rabbişrah lî sadrî ve yessir lî emrî vahlül ukdeten min lisânî yefkahû kavlî. Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah. Rabbenâ zalemnâ enfüsenâ ve in lem tağfirlenâ ve terhamnâ le nekûnenne minel hâsirîn. Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah. Rabbenâ etmim lenâ nûrena vağfirlenâ, inneke alâ külli şey’in kadîr. Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah. Rabbenâ efrığ aleynâ sabran ve teveffenâ müslimîn. Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah. Rabbenâ fağfir lenâ zûnubenâ ve keffir annâ seyyiâtinâ ve teveffenâ meal ebrâr. Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah. Rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrül vârisîn. Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah. Rabbenağfir lenâ ve li ıhvâninellezîne sebekûnâ bil îmân. Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah. Rabbenâsrif annâ azâbe cehenneme inne azâbehâ kâne garâmâ. Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah. Ve kul rabbirhamhümâ kemâ rabbeyânî sagîra. Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah. Fe se yekfîke humullâhu ve huves semîul alîm. Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah. Yâ Hayyü Ya Kayyumü Yâ Zel celali vel ikram Bi rahmetike Yâ Erhame’r rahimiyn.

İstihare Namazı Ve İstihare Duası

İstihare, kelime olarak hayırlı olanı istemek anlamına gelmektedir. Dinimizde de yeri vardır ve sünnettir. Kediniz için önemli olan bir karar vereceğiniz zaman ya da önemli bir seçim yapmadan önce, ahiret bakımından hangi seçimin daha hayırlı olacağını öğrenebilmek istihare namazına başvurulur. İstihare namazı iki rekattır. Namaz kılmadan önce abdest alınır. İstihare namazı sırasında ilk rekatta Kafirun Suresi, ikinci rekatta ise İhlas Suresi okunması uygundur. Namazdan sonra istihare duası okunur ve abdestli olarak kıbleye dönerek yatılır. Rüyada, niyete göre rüya görülür. Rüya açık seçik olabileceği gibi belli imgelere de dayanabilir. Genel olarak yeşil ve beyaz renkler hayra, siyah ve kırmızı renkler ise şerre işarettir. Ancak rüyanın tam olarak yorumlanması için güvenilir bir hocadan yardım alabilirsiniz. Eğer hiç rüya görülmemişse üç ya da yedi kere tekrarlamak mümkündür.

Çare Bu Yazıda Olabilir!  Aşk Tılsımı

İstihare Duasının Türkçe Okunuşu: “Allâhumme inni estehiruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es’eluke min fadlike’l-azim. Fe inneke takdiru ve lâ akdiru ve ta’lemu ve lâ a’lemu ve ente allâmu’l guyûb. Allâhumme inkunte ta’lemu enne hâza’l-emre hayrun li fi dini ve meâşi ve âkıbeti emri ve âcili emri ve âcilihi. Fekdurhu li ve yessirhu li summe bârik li fihi. Ve in kunte ta’lemu enne hâza’l-emre şerrun li fi dini ve maâşi ve âkıbeti emri ve âcili emri ve âcilihi f’asrifhu anni va’srifni anhu ve’kdur li el-Hayra haysu kâne. Summe ardihi bih.”

İstihare Duasının Anlamı: Ey Allahım, ilmine güvenerek senden hakkımda hayırlısını istiyorum, gücüme güç katmanı istiyorum. Sınırsız lutfundan bana ihsan etmeni istiyorum. Ben bilmiyorum, ama sen biliyorsun, ben güç yetiremem ama sen güç yetirirsin. Ey Allahım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Yok eğer benim dinim, dünyam ve geleceğim için kötü ise, onu benden, beni ondan uzaklaştır. Ve hayırlı olan her ne ise sen onu takdir et ve beni hoşnut ve mutlu eyle!”

Rüya Yorumları

Rüyalar bizlere gönderilen özel ve sırlı mesajlardır. Bu mesajların anlamlarını bulmaları, hayatımızdaki yerlerini öğrenmek için iyi bir şekilde yorumlanmaları önemlidir. Bir rüyanın yorumlanması hayatımızda birçok etkiye neden olabilmektedir. Bu nedenle doğru rüyamızın doğru yorumlanması oldukça önemlidir. Bir rüya yorumunun doğruluğundan emin olmanız için bazı kriterler mevcuttur. Rüya yorumu sonrasında aldığınız kararlar hayatınıza hayırlara vesile olmalı. Rüya yorumu kişisel gelişiminize olumlu katkı sağlamalı. Farkındalığınız artmalı. Daha mutlu, daha neşeli bir insan olmanızı sağlamalı. Yorum sonrasında büyük yanlışlardan dönmelisiniz ya da büyük hayırlar işlemelisiniz. Rüya yorumu sonrasında aldığınız kararlar hayatınızı daha iyi bir noktaya taşımalı. Bu kriterleri sağlayan bir rüya yorumuna güvenebilirsiniz.

Çare Bu Yazıda Olabilir!  Sevgi Büyüsü

Tıkla ve Medyum Mesih Hoca’yı Şimdi Ara: 0532 597 80 79

Doğru bir yorum için doğru bir yorumcu bulmak gerekir. Medyum Mesih Hocamız iyi bir rüya yorumcusu olmakla bilinir. Ona rüyalarını anlatan kişilere rüyanın anlamı, gördüğü imgelerin nedenlerini detaylarıyla anlatır. Aynı zamanda bazı özel soruları ile bağlantılı olarak rüyanızı yorumlar. Böylece rüyayı herhangi biri için değil size özel olarak yorumlamış olur. Çünkü rüyalardaki mesajlar rüya görene özeldir. Genel rüya yorumları yetersiz olabilmektedir. Bu nedenle kesinlikle iyi bir rüya yorumcusuna başvurmanızda fayda var.

Rüya Tabirleri

Rüyada görülen renkler, imgeler, eşyalar, hayvanlar ya da hissedilen duygular oldukça önemlidir. Belirttiğimiz gibi bunların hepsi kişiye özel yorumlamalar gerektiren konulardır. Ancak toplumda genel kabul görmüş bazı rüya yorumları mevcuttur.

  • Rüyada bebek görmek: Rüyada bebek görmek genellikle iyiye işarettir. Erkek bebek iyi bir haber alınacağı, kız çocuğu için büyük bir sıkıntının atlatılacağı anlamına gelmektedir. Bebeğin ağlaması için pişman olacağınız şeyler yapacağınız anlamına gelebilmektedir. Gülen bir bebek ise sıkıntıların aşılacağına işarettir.
  • Rüyada cinsel ilişkiye girmek: Eğer rüyanızda ilişkiye girdiğiniz kişi eşiniz, nişanlınız ya da sevgiliniz ise bu iyiye işarettir. Ancak tanıdığınız ya da tanımadığınız yabancı bir kimseyle ilişkiye girmek olumsuz bir durumdur ve itibarınızın sarsılacağı anlamına gelebilmektedir.
  • Rüyada deniz görmek: Deniz genellikle hayra işarettir. Mavi ve duru bir deniz kişinin hayatının yoluna gireceğine delalettir. Denizde yüzdüğünü gören kimse ise yolculuğa çıkacaktır.
  • Rüya içinde rüya görmek: Bu durum sıklıkla yaşanmaktadır. Oldukça önemli bir duruma işarettir. Kişi rüyasında gördüğü rüyanın aynen yaşanacağı anlamına gelmektedir ve ciddiye alınmalıdır.
  • Rüyada at görmek: Rüyada at görmek murat olarak yorumlanır. At mertebe, büyüklük, bereket olarak kabul edilir. Kişinin hayatında bolluk ve bereket olacağı anlamına gelir.
  • Rüyada düşmek: Çoğu kez gerçek sanarak uykunuzdan kalkmanıza neden olan rüyada düşmek çok sık karşılaşılan bir durumdur. Kişinin dikkatli olması, hayatında büyük problemler yaşayacağı anlamına gelmektedir.
  • Rüyada ölmek: Rüyanızda kendinizin ya da bir sevdiğinizin öldüğünü görmek genellikle içimizde sıkıntılara neden olur. Ancak bunun tersi bir durum söz konusudur. Genellikle öldüğü görülen kişinin uzun bir ömrünün olacağı, hastalığı varsa atlatacağı anlamına gelmektedir.
  • Rüyada kedi görmek: Rüyada kedi görmek kişinin çocuğu olacağına işaret etmektedir. Eğer bu mümkün değilse kişinin dikkatli olması, etrafındaki kötü kişilere karşı önlem alması gerektiği anlamına gelmektedir.
  • Rüyada ekmek görmek: Ekmek, bereket ve hayır olarak yorumlanır. Rüyasında ekmek gören kişini yolu her zaman açıktır.

Medyum Mesih

Medyum Mesih Hoca, Irak / Kerbela doğumludur. Gizli ilimler ile uğraşı aileden gelir ve asırlardır Kerbala'nın Eyn et-Timur eyaletinde tanınan bir aile olarak yaşamını sürdürmekteydi. 2008 Kerbela saldırısından sonra ailece Mersin'e taşındı. Medyum Mesih Hocamız buna istinaden artık manevi çözümlerini Türkiye'ye sunmaktadır ve Türkçe bilmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu