Büyüler

Soğutma Büyüsü Nedir? Etkileri ve Belirtileri

Soğutma Büyüsü, kişilerin birbirlerine karşı uzaklaşması istenen taraflar adına yapılan bir büyü çeşididir. Bu büyü uygulanan kişiler birbirlerinden soğur ve uzaklaşırlar. Sevgilileri birbirlerine karşı soğutmak, evliliklere karşı eşleri  soğutmak, kişiyi evinden soğutmak gibi farklı amaçlar ile uygulanmaktadır.

Eskilerden beri varlığını sürdüren farklı büyü çeşitleri birçok amaç doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Soğutma büyüsü de bu farklı amaçlardan birisidir. Büyülerin çeşitleri içerisinde bilinen ve birçok kişi tarafından da tercih edilen bu büyü çeşidi çok güçlü bir tılsıma sahiptir. 

Soğutma Büyüsünün Amacı Nedir?

Soğutma Büyüsü iki kişiyi birbirine karşı soğutmak, birbirinden uzaklaştırmak, ayırmak amacı ile yapılmaktadır. Soğutma büyüsü direkt insan davranışlarını etkileyebilen tılsımlardandır. Soğutma büyüsü de kişinin veya kişilerin davranışlarının direkt olarak etkilenmesi amaçlanmaktadır.

Soğutma büyüsü çoğu büyü çeşidi gibi oldukça tesirli ve güçlüdür. Medyumlar bu işlem içerisinde önemli olan noktalara dikkat ettiklerinde büyü tüm güçlü etkilerini göstererek tesir etmektedir. 

Adından da anlaşıldığı üzere bu büyü çiftlerin, sevgililerin arasındaki duyguların yokluğa dönüşmesini ve dolayısıyla da birbirlerinden uzaklaşarak kopmalarını amaçlamaktadır. İlişki içerisinde birbirine karşı uzaklaşan çiftler duygularını da nötrleyerek aralarındaki çekime uzaklaşıp, sevgi bağından koparlar.

Soğutma Büyüsünü Kimler Yapabilir?

Soğutma büyüsü gibi farklı büyü çeşitlerini uzmanlıkla yapabilen kişilere medyum denilmektedir. Medyumlar bilgi birikimleri, gizli ilim ve  öğreti tecrübeleri ile büyü uygulamalarında uzmanlardır. Soğutma büyüsü işlemini de medyumlar uygulamaktadır.

Gizli ilimler ve manevi yöntem uygulamaları medyumların uzun yıllar ilgi duyup, çalışmalar gerçekleştirip kendilerini geliştirdikleri alanlardır. Bu alanlar kendi içerisinde yalnızca ilgi ve istek bulunduran kişileri tutmaktadır bundan dolayı da uzmanlaşmak amacında olan medyumlar çalışmaları ile gizli ilim alanları içerisinde bulunurlar.

Uzun yıllar eğitim almak, gizli ilim öğretileri kapsamında uzman çalışmalar gerçekleştirmek, farklı ilim öğretilerini birbirine sentezleyerek çalışmak ve iletişim becerisinde güçlü olmak medyumların ortak özelliklerindendir. 

Çare Bu Yazıda Olabilir!  Aşk Büyüsü Nedir Nasıl Yapılır?

Soğutma büyüsü uygulamalarını gerçekleştiren medyumlar da bu amaç doğrultusunda kendilerine gelen danışanlarına güçlü iletişim becerisi ile yardımcı olmaktadırlar. Danışanlarına açık olmak, işlemler hakkında net ve kesin bilgiler ile onları bilgilendirmek oldukça önemlidir.

Soğutma büyüsü güçlü tılsıma sahip işlemlerdendir ve bundan dolayı medyumlar uygulamalıdır. İşinde iyi olmayan, manevi yöntemler kapsamında becerisi ve tecrübesi yetersiz kalan medyumlar büyü yapmada aktif rol oynamamalıdır. Soğutma büyüsü gibi işlemler bilinçsiz kişiler tarafından uygulandığında etki görülmesi beklenemez görülecek etkinin de yanlış ve tehlikeli olması muhtemel olacaktır.

Büyü işlemleri gibi keskin yöntemlerden faydalanmak isteyen kişiler hem hızlı etki hem de kuvvetli sonuçlar görebilmeyi amaçlarlar. Yanlış ve tecrübesiz kişiler tarafınca yapılan soğutma büyüsü gibi güçlü büyü işlemlerinin sonucu maddi ve manevi kayıp ile sonuçlanacaktır. 

Kişiler manevi yöntem uygulamalarında uzmanlaşmayan kişiler tarafından hizmet aldıklarında bekledikleri ve amaçladıkları sonucu göremeyeceklerdir. Büyü yapılan tarafların birbirine soğuması yerine daha fazla bağlanması, kişinin beklediği sonucu hiç görmemesi ve çiftler arasında bir değişikliğin gerçekleşmemesi, para kaybı, hayal kırıklığı yanlış sonuçların getirilerinden olacaktır.  

Soğutma büyüsünün tam etkisini görülebilmesi, doğru adımlar ile beklenen sonuca ulaşılabilmesi, büyünün tesirini kısa bir zamanda tam anlamıyla hissetmek için uzman bir medyumla çalışmak önemlidir.

Soğutma Büyüsünün Etkileri Nelerdir?

Soğutma Büyüsü etkilerini en kısa 5 en uzun ise 15 gün içerisinde göstermeye başlayacaktır. Uzman bir medyum tarafından bilinçli ve güçlü şekilde uygulanan güçlü büyüler keskin tesirlerini kısa sürede beklenen büyüklükte gösterecektir.

Soğutma büyüsünün etkilerinden ilki ve beklenen en güçlü etkisi büyü yapılan  tarafların birbirine karşı soğuması ve uzaklaşmasıdır. Büyü uygulanan taraflar öncelikle birbirlerine, ilişki içerisinde bulundukları çiftlerine karşı uzaklaşır ardından ise bir ümitsizliğe kapılarak ilişkilerinden uzaklaşırlar.

Çare Bu Yazıda Olabilir!  Muhabbet Büyüsü Nedir? Nasıl Yapılır?

Soğutma büyüsünün bir diğer etkisi ise çiftlerin birbirine karşı değişen duygularının davranışlarına yansıması olacaktır. İlişkilerine ve partnerlerine karşı içerisinde yaşadığı duyguları sorgulamaya başlamanın ardından duygularının kısa bir süre içerisinde nötrlendiğini hissetmeye başlayacaklardır. Ardından bu duygu çatışmasının kişilerin davranışlarına yansıması gelecektir. 

Kişiler büyünün uygulanmasının ardından kısa bir süre içerisinde duygularının da karmaşaya kapılması ile birlikte partnerlerinden uzaklaşmaya başlayacaklardır. Sevgilisine, eşine karşı duyduğu fiziksel çekimi zamanla hissetmemeye başlayacak, yakınlığın ve temasın rahatsızlık verdiğinin farkına varmaya başlayacaklardır. 

Soğutma büyüsünün etkileri ile birlikte partnerlerin öncelikle duyguları birbirinden uzaklaşarak kısa bir sürenin ardından ise duygularının gücü ile hareket edemeyecek ve dolayısıyla da fiziksel olarak da uzaklaşmak isteyecek, yakınlık kurmayı gerektirecek bir istek bulamamaya başlayacaklardır.

Soğutma büyüsünün etkilerini kısa bir sürede olduğu gibi güçlü bir şekilde gösterebilmesi adına büyünün güçlü bir medyum tarafından da uygulanması önem arz etmektedir. 

Soğutma Büyüsünün Etkisi Ne Kadar Sürer?

Soğutma büyüsü etkisini kısa sürede gösteren fakat etki süresinin de hızlıca geçmeyeceği büyüler arasında yer almaktadır. Uzun bir zaman güçlü etkisi devam etmektedir. 

Büyüler güçlü özellikleri ile ön plana çıkarak kısa bir zaman içerisinde keskin tesirleri ile yaşamlara etki ederler. Soğutma büyüsü de güçlü tesiri ile kişilerin duygusal ve fiziksel davranışlarında değişimler gösterilmesini sağlar. Her büyünün belirli bir etki etme süresi olduğu gibi bu etkinin de geçme süresi bulunabilmektedir. 

Büyünün etkisinin süresi uygulama yapan taraflara doğrudan bağlıdır. Birbirinden soğuması amaçlanan ve bu doğrultuda etki görülen tarafların birbirinden uzaklaşsalar da birbirlerini sürekli görebilecekleri ortamda bulunmaları, aynı ev veya iş ortamında birbirlerini görmeye devam etmeleri büyünü etki süresini etkilemektedir.

Sürekli beraber olan taraflar zaman geçtikçe birbirlerine yeniden yakınlaşmaya başlayabilir, duygularını yeniden hatırlayarak hissetmeye başlamaları ile büyünün etkisini nötrleyebilirler. Bu durum içerisinde yaşanılanın erken farkına varılması ve büyünün yeniden tekrarlanarak tazelenmesi ile birlikte taraflar yeniden istenilen soğukluğa ulaşabilmektedirler. 

Çare Bu Yazıda Olabilir!  Domuz Büyüsü Nedir? Nasıl Yapılır?

Büyü gibi keskin ve güçlü işlemlerin kişilerin yaşamlarına doğrudan etki eden işlemler olmasından dolayı kişiler bu işlemleri tercih ederken kararlarını iyi vermeli ve kesin olarak seçtikleri yolda ilerlemelidirler. Büyüden önce kişiler dua ile istedikleri sonuca ulaşmayı seçebilir ve bu yolun son tercihi olarak güçlü büyü işlemlerini tercih etmektedirler.   

Soğutma Büyüsünün Faydaları Nelerdir?

Büyüler faydalı ve faydasız tarafları bulunan işlemlerdendir. Soğutma büyüsünün de birçok büyü gibi farklı faydası ve zararı bulunmaktadır. 

Kişinin uzaklaşmasını istediği, birbirlerine iyi gelmediklerini, zarar verdiklerini düşündüğü ilişki içerisinde bulunan partnerleri bu zararlı ilişkiden en az zarar ile kurtarmak soğutma büyüsünün en önemli faydasıdır.

İlişki içerisinde kendisi için doğru olanı göremeyecek kadar aşkından kör olan kişilerin bu durumdan kurtarılması, sağlıklı duygular ile yaşamına devam etmesi de soğutma büyüsünün faydalarındandır. Mutlu bir ilişki sağlıklı ve doğru hissettirir. Fakat her ilişki doğru ve sağlıklı olmamaktadır. 

Birbirlerine zarar veren duyguları ile birbirlerini zehirleyen çiftler yaşadıkları durumu muhakeme edemeyeceklerinden birbirlerine verdikleri zararı göremeyecek hale gelmektedirler. Bu durumda dışarıdan bir göz onların farkına vararak müdahale etmek isteyebilir. Bu durum karşısında yapılan soğutma büyüsü işlemi bu zararlı ilişkiden çiftleri kurtarmanın bir yoludur. 

Soğutma büyüsünü bir kişiye zarar vermek, onu mutsuz etmek, yaşamına direkt olarak negatif etkiler vererek onun duygularına zarar vermek amacı ile kullanmak tehlikeli ve yanlış olacaktır.

Medyum Mesih

Medyum Mesih Hoca, Irak / Kerbela doğumludur. Gizli ilimler ile uğraşı aileden gelir ve asırlardır Kerbala'nın Eyn et-Timur eyaletinde tanınan bir aile olarak yaşamını sürdürmekteydi. 2008 Kerbela saldırısından sonra ailece Mersin'e taşındı. Medyum Mesih Hocamız buna istinaden artık manevi çözümlerini Türkiye'ye sunmaktadır ve Türkçe bilmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu